Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

TIP-tentissä vararehtori Henrik Kunttu

Me tutkimus- ja innovaatiopalveluissa haastattelimme uutta tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaavaa vararehtoriamme Henrik Kunttua tutkimusrahoituksen ja innovaatiotoiminnan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Näin hän kysymyksiimme vastasi: 

  • Millaisena näet tutkimusrahoitusympäristön viiden vuoden sisällä?

Kilpailu tutkimusrahoituksesta tulee varmasti edelleen kiristymään. Nykyisenkin rahoitustason säilyttäminen edellyttää rahoituspohjan laajentamista niin, että kansainvälisen tutkimusrahoituksen rooli vahvistuu. Myös säätiörahoituksen merkitys tulee kasvamaan. Toivon kovasti, että vapaata, muodikkaista teema-alueista riippumatonta rahoitusta on edelleen tarjolla pitkäjänteiseen perustutkimukseen edustamillamme aloilla. Se miten valtiovalta haluaa kulloinkin ohjata tiedettä ja sen rahoitusta on vaikeasti ennustettavissa. 

  • Mitkä ovat nykyrahoituksen suurimmat haasteet?

Rahoitus on edelleen varsin sirpaleista ja sen ennakoitavuus on heikkoa. Tutkijoiden pitkäjänteisen työn kannalta tämä on kestämätöntä eikä motivoi korkean riskin/ambitiotason hankkeisiin. Rahoitushakemusten alhainen läpäisyprosentti vie pohjaa rahoituspäätösten tieteelliseltä perustalta. Nykymenolla uudet rohkeat avaukset jäävät usein ilman rahoitusta.

  • Missä mielestäsi on JYU:ssa onnistuttu tutkimusrahoituksen saralla?

Jyväskylän yliopisto on onnistunut täydentävän rahoituksen hankinnassa loistavasti. Osuutemme Suomen Akatemian rahoituksesta on yliopistomme kokoon suhteutettuna suuri, ja joillain aloilla olemme ilahduttavasti aivan kärjessä. Sama koskee myös esim. Koneen Säätiön myöntämää tutkimusrahoitusta, jossa onnistuimme hiljattain erinomaisen hyvin. Ehkä kuitenkin suurin yksittäinen onnistuminen koskee ERC tutkimusrahoitusta. Neljä ERC Consolidator apurahaa yhdeltä hakukierrokselta on jotain hyvin poikkeuksellista, josta me kaikki saamme olla ylpeitä. Tästä kiitos kuuluu tutkijoiden ohella tutkimus- ja innovaatiopalveluiden uutteralle toiminnalle tutkimusrahoituksen tukipalveluiden kehittämisessä.

  • Millaista tutkimusrahoitusta haluaisit nähdä haettavan enemmän JYU:ssa ja miksi?

Kotimaisen rahoituksen osalta merkittävää kasvua on vaikea hakea. Näenkin tärkeänä lisätä aktiivisuutta juuri kansainvälisen tutkimusrahoituksen alueella. Uskon onnistumisen ERC rahoituksessa rohkaisevan tutkijoita tekemään yhä enemmän, ja parempia hakemuksia.

  • Mitkä asiat nostaisit tärkeimmiksi tutkimusrahoituksen saralla JYU:ssa? Miten johto tukee tätä?

Tärkeintä on luonnollisesti korkeatasoinen tutkimus ja siitä kumpuavat uudet ideat. Ilman innovatiivista tutkimussuunnitelmaa ei ole mahdollista menestyä, vaikka aikaisemmat meriitit olisivatkin kohdillaan. Johtamani tiedeneuvosto tukee tutkimusta ja rahoituksen hakua monin muodoin. Tätä toimintaa tullaan edelleen kehittämään.

  • Millaisena näet innovaatiotoiminnan nykytilan ja tulevaisuuden JYU:ssa? 

Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tuessa on paljon osaamista. Yliopistomme menestyksen kannalta tämä toiminta on aivan keskeisessä roolissa ja ansaitsee nykytilannetta suuremman arvostuksen. Haluan omasta roolistani käsin mahdollistaa tämän toiminnan kehittymisen nykyistäkin korkeammalle tasolle.

  • Terveisesi tutkijoille

Be ambitious, trust yourself and think big!

 


Henrik Kunttu