Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Valtakunnalliset rakennerahastohaut - haut päättyvät syys-marrakuussa 2017

Rakennerahastot

Rakennerahastoissa on syksyllä auki useita valtakunnallisia ja alueellisia, yleisiä ja suunnattuja hakuja. Yleistä tietoa rakennerahastoista, rakennerahasto-ohjelmasta, sen toimintalinjoista, sekä valintaperusteista löytyy rakennerahastojen www-sivuilta.

Valtakunnalliset suunnatut haut:

1. Luovaa osaamista, hakuaika 15.8 – 30.11.2017

Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haun koskien opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovaa osaamista toimenpidekokonaisuutta. Hakemukset tulee jättää toimintalinjalle 4 erityistavoitteeseen 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia tai niiden tulee olla valtakunnallisesti merkittäviä.

Hakuohje

2. Osallistamalla osaamista- ja Luovaa osaamista koordinaatiohankkeiden haku, hakuaika päättyy 3.10.2017

Hankehaku avataan kahdessa toimenpidekokonaisuudessa: hakukierroksella haetaan erillisiä jatkohankkeita Osallistamalla osaamista – ja Luovaa osaamista –toimenpidekokonaisuuksien koordinaatiohankkeelle Luova ja osallistava Suomi.  Hakuun liittyvät asiakirjat toimenpidekokonaisuuksittain löytyvät rakennerahastot-sivulta:

3. Kasvua kansainvälisistä osaajista, valtakunnallinen EAKR-haku ja ESR-haku, hakuaika päättyy 25.9.2017

Uudenmaan liitto avaa valtakunnallisen EAKR-haun, joka koskee Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toimintalinjan 1 erityistavoitteita

1.1. Uuden liiketoiminnan luominen ja

2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Hämeen ELY-keskus avaa valtakunnallisen ESR-haun, joka koskee Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toimintalinjan 3 erityistavoitetta

6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätietoa hankekokonaisuudesta