Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut luo viestinnän välineitä ja kanavia sekä tukee, konsultoi ja koordinoi yliopistoyhteisön verkottuvaa toimintaa.

Se vastaa yliopiston ulkoisen ja sisäisen viestinnän suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä yhdessä muiden yksiköiden ja niiden viestintäyhdyshenkilöiden kanssa.

Yhteystiedot

Viestintäpalvelut
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Mattilanniemi 2
Agora, AgB313.1, 3. krs

tiedotus[a]jyu.fi
puhelintiedot ks. Henkilöstö