Viestintäpalvelut

Viestintäyhdyshenkilöiden materiaalit

Sujuvan yliopiston sisäisen viestinnän toteuttamisen kannalta keskeisessä asemassa on viestintäyhdyshenkilöiden verkosto, joka muodostuu laitosten ja yksiköiden johtajien nimeämistä henkilöistä.
Yhteystiedot

Viestintäpalvelut
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Mattilanniemi 2
Agora, AgB313.1, 3. krs

tiedotus[a]jyu.fi
puhelintiedot ks. Henkilöstö