Viestintäpalvelut

Yliopiston esittelyt ja kalvosarjat, Power point -pohjat

Kalvosarja, kalvopohja, kalvot, esityspohja, mallipohja, pptx, ja multimediaesitys - kartat Transparencies, pptx-diaslides - maps
Esimerkkikuvia kalvojen käytöstä

 

Yhteystiedot

Viestintäpalvelut
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Mattilanniemi 2
Agora, AgB313.1, 3. krs

tiedotus[a]jyu.fi
puhelintiedot ks. Henkilöstö