Oikeudelliset palvelut

Oikeudelliset palvelut

Osana hallintojohtajan ryhmää toimii oikeudellisten palvelujen tiimi, joka hoitaa laaja-alaisesti yliopiston oikeudellisia asioita. Tiimi koostuu kolmesta lakimiehestä, jotka sijaitsevat eri puolilla kampusta hoitaen tehtäviään yhdessä monen eri yliopistopalvelujen vastuualueen kanssa.

Tutkimukseen liittyen olemme käytettävissä koko hankkeen elinkaaren ajan. Neuvottelemme mm. tutkimus- ja yhteistyösopimuksia yliopiston kumppaneiden kanssa, olemme mukana eettisessä ennakkoarvioinnissa sekä tutkimuseettisten ongelmatapausten ratkaisussa, opastamme IPR kysymyksissä ja neuvottelemme yliopiston puolesta tutkimustulosten mahdollisesta kaupallisesta hyödyntämisestä.

Koulutukseen liittyen tarjoamme henkilöstölle tukea opintohallinnon juridisissa kysymyksissä sekä oikaisu- ja muutoksenhakuprosesseissa. Saatat myös tarvita apuamme esimerkiksi opetustoiminnan tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Toimimme johdon oikeudellisena tukena mm. konserni- ja omistajaohjausasioissa, hallinnon juridisissa kysymyksissä, riskienhallinnassa sekä hallituksen ja kollegion valmistelu- ja sihteeritehtävissä.

Yhteistyössä hankintatiimin kanssa varmistamme juridisesta näkökulmasta edellytyksiä hankintojen menestyksekkäälle toteuttamiselle.

Sanna Anttilainen

Yliopistonlakimies, rehtoraatin tilat, pääasiallisena tehtäväkenttänä

 • Johdon oikeudellinen tuki
 • Konserniasiat ja omistajaohjaus
 • Hallitus & johtoryhmät
 • Hallinnon ja opintoasioiden juridiikka

Anu Ikävalko

Lakimies, T-rakennus, pääasiallisena tehtäväkenttänä

 • Tutkimushankkeisiin liittyvät sopimukset
 • IPR-neuvonta ja kaupallistamissopimukset
 • Tutkimusetiikka
 • Julkisten hankintojen juridinen tuki ja hankintasopimusten laadinta

Janita Korva

Lakimies, Agora/tutkimus- ja innovaatiopalveluiden tilat, pääasiallisena tehtäväkenttänä

 • Tutkimushankkeisiin liittyvät sopimukset
 • IPR-neuvonta
 • Julkisten hankintojen juridinen tuki ja hankintasopimusten laadinta

Lue lisää tutkimushankkeiden lakiasioista.

Oikeudellisten palvelujen lakimiehet tavoitat osoitteista etunimi.sukuni@jyu.fi sekä yhteisestä sähköpostiosoitteestamme legal@jyu.fi

Mikäli asiasi liittyy henkilöstöasioihin tai vakuutuksiin, olethan yhteydessä henkilöstölakimies Mari Nirkkoseen.

Yhteystiedot

Yliopistonlakimies Sanna Anttilainen
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
gsm 050 443 2367

Lakimies Anu Ikävalko
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
gsm 040 805 4662

Lakimies Janita Korva
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
gsm 0400 248 120

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@jyu.fi sekä yhteinen sähköpostiosoite legal@jyu.fi.