Ihmistieteiden metodikeskus

etusivu.jpg

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Ihmistieteiden Metodikeskus (IHME)

 

IHME tarjoaa Jyväskylän yliopiston jatko-opiskelijoille ja tutkijoille tutkimusmenetelmien koulutusta yli tiedekuntarajojen. Keskittymällä ihmistieteiden metodologian tutkimus- ja koulutustoimintaan se täydentää Jyväskylän yliopiston vahvuutta ihmistieteiden alueella.

IHME järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa myös tieteenfilosofiaan ja -etiikkaan sekä yleisiin tutkijantaitoihin ja ohjaajakoulutukseen liittyvää opetusta ja seminaareja. IHME osallistuu aktiivisesti kansallisiin ja kansainvälisiin metodiopetuksen verkostoihin sekä edistää toiminnallaan tieteiden välistä tutkimusyhteistyötä ja tutkimusmenetelmien innovatiivista käyttöä.

IHME on vuosina 2007-2010 ollut mukana Yliopistoallianssin kärkihankkeessa 'Ihmistieteellisen tutkimuksen tohtori- ja tutkijakoulutuksen tiedekuntarajat ylittävä yhteistyö (Allianssi-IHME)'.