Ihmistieteiden metodikeskus

etusivu.jpg

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Metodifestivaali 28.-29.5.2009

Suomen ensimmäinen Metodifestivaali järjestettiin 28.-29. toukokuuta 2009 Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen Teknillisen yliopiston allianssiyhteistyönä.

Jyväskylän yliopiston Ihmistieteiden metodikeskuksen (IHME) organisoima kaksipäiväinen festari oli suunnattu tutkijoille, tohtorikoulutettaville, metodeista kiinnostuneille ja niitä opettaville. Tapahtuma kokosi kansainvälisiä ja kansallisia osaajia yhteen keskustelemaan tutkimusmetodologiaan ja tutkijan taitoihin liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Festivaalin yhteydessä järjestettiin lukuisia pre-festivaalikursseja (allianssiyliopistoista osallistuville).

Festivaalissa mukana mm. David Silverman, Mike Kenward, Patrick Sturgis, Pertti Alasuutari, Risto Heiskala, Suvi Ronkainen, Jaakko Seikkula, Lea Pulkkinen ja Taina Rantanen.