Ihmistieteiden metodikeskus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Metodifestivaalin esitykset

Metodifestivaalin esitysten materiaali on linkitetty festivaaliohjelmaan. Linkit löytyvät joko session otsikosta tai puhujan nimestä.

Ohjelma tiistai 21.5.2013.
Ohjelma keskiviikko 22.5.2013.