Ihmistieteiden metodikeskus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Plenaarit katsottavissa Moniviestimestä

Metodifestivaalin plenaarit voi katsoa Moniviestimestä.

Plenaari 21.5.2013. Prof. Joop Hox (Utrecht University): Crossing Borders: Merging multilevel and structural equation modeling.
Plenaari 22.5.2013. Prof. Michael D. Myers (University of Auckland): From traditional worlds to virtual worlds: my experience with ethnographic research.