Ihmistieteiden metodikeskus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Yhteystiedot

Sisällölliset kysymykset
Professori Asko Tolvanen, asko.tolvanen(at)psyka.jyu.fi (erityisesti kvantitatiiviset menetelmät)
Tutkijatohtori Petteri Niemi, petteri.i.niemi(at)jyu.fi (erityisesti yleistieteelliset osuudet ja kvalitatiiviset menetelmät)
Tutkimusjohtaja Hannakaisa Isomäki, hannakaisa.isomaki(at)jyu.fi (erityisesti kvalitatiiviset menetelmät ja monitieteiset osuudet)

Käytännön järjestelyt
Erikoissuunnittelija Tiina Hokkanen, tiina.m.hokkanen(at)jyu.fi (ajalla 2.-3.5. sekä 10.5. tiedustelut anna.ojamies(at)jyu.fi, p. 040-4818790)