Psykologian laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Psykologian opiskelijan asema Suomessa verrattuna muuhun Eurooppaan

Efpsa (European federation of psychology student assosiation) on Euroopan psykologian opiskelijoiden järjestö. Euroopassa on 300 000 psykologian opiskelijaa, joiden etuja Efpsa pyrkii ajamaan ja keille järjestämään toimintaa.

Kansalliset edustajat SaksassaToimin Suomen edustajana kyseisessä järjestössä kaudella 2008-2009 ja tällä kaudella olen varaedustajana. Pestini aikana olen oivaltanut yhtä ja toista psykologiasta ja psykologian opiskelijan asemasta suomessa.

Olemme monella tapaa poikkeuksellisessa asemassa: Työllistymisnäkymät ovat hyvät, tutkintomme arvostettu ja koulutusjärjestelmämme tuottaa osaavia ammattilaisia. Opiskelemaan on vaikea päästä, jonka seurauksena opiskelijat ovat motivoituneita ja lopettamisprosentti alhainen. Euroopan 300 000 psykologian opiskelijasta maisteriksi valmistuu vain puolet ja heistä mittava osa suoraan työttömyyskortistoon mikäli maasta sellainen löytyy. 

Suomessa yliopiston penkkejä kuluttaa n. 1500 psykologian opiskelijaa. Opiskelijan niin halutessa, hän tutustuu muiden viiden yliopiston opiskelijoihin SPOL:n (suomen psykologian opiskelijain liitto) monesti ilmaisissa tapahtumissa ja rakentaa kollega verkostoaan heti opintojensa alusta alkaen. Saksassa alaa opiskelee 22 000 tuhatta henkilöä 43 eri yliopistossa.

Opiskelijan onneksi ja joskus myös epäonneksi on mahdollista rakentaa tutkintonsa niin, että on alansa ainoita asiantuntijoita Suomessa. Vaikka meilläkin kilpailu voi olla kovaa, pieni yhteisö tarjoaa myös mahdollisuuden yhteistyöhön. Yhteistyöllä samasta alasta intohimoisesti kiinnostuneet pystyvät synnyttämään innovatiivisempia ja luovempia ratkaisuja, kuin toistensa kanssa kilpailevat. Tämä on Suomen vahvuus.

Kokoustamassa TurkissaSitten on vielä hämmästyttävä tukijärjestelmämme. Sillä aikaa, kun Eysenck aiheuttaa ahdistavia hikikarpaloita otsalle, valtio maksaa vuokramme ja puhelinlaskumme sekä tarjoaa edullista lainaa elämiseen. Puolalaiselle psykologian opiskelijalle maisterin vaiheen opintoihin pääseminen edellyttää parhaita arvosanoja kaikista kandidaatin vaiheen opinnoista tai vaihtoehtoisesti varakkaita vanhempia. Monelle Euroopan opiskelijalle järjestelmämme kuulostaakin liian hyvältä ollakseen totta.

Tärkeää on muistaa myös mahdollisuutemme epäonnistumiseen  ja joutilaisuuteen. Mikäli et läpäise kurssia ensimmäisenä vuonna uusit sen seuraavana. Jos luulet, että tämä on itsestäänselvyys, olet väärässä. Ranskassa seuraavalle vuodelle pääsemiseen ei riitä edes pelkkä läpäisy vaan arvosanankin pitää olla riittävällä tasolla. Toistaiseksi Suomen psykologian laitoksilta ei pääse pois kuin valmistumalla tai lopettamalla itse opintonsa, sillä erottaminen ei ole lain mukaan ole edes mahdollista.

Tyytyväisin terveisin

Sami Råman, SPOL, Efpsa varaedustaja
Lisätietoja Efpsasta www.efpsa.org
sami.raman@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: