Psykologian laitos

Yleiset tenttipäivät

Lista kursseista, joita voi suorittaa tiedekunnan yleisistä uusintapäivinä.

Tentteihin ilmoittaudutaan viikkoa ennen tenttiä Korpin kautta!

Huom! Kesäkuun tenttiin ilmoittaudutaan poikkeuksellisesti jo toukokuun loppuun mennessä.

 

Elokuun yleiseen tenttiin ilmoittaudutaan Korpin kautta viimeistään viikkoa ennen tenttiajankohtaa.

 

Maturiteetti:

opiskelija ilmoittautuu maturiteettiin Korpin kautta. Kohdassa lisätietoja / viesti tentaattorille tulee mainita pro gradun ohjaajan nimi. Maturiteettilomake toimitetaan opiskelijalle tenttipaikalle tenttikuoren mukana, jossa lomake täytetään ja palautetaan tenttikuoren mukana takaisin opintokansliaan.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava tentittävät kirjat!

Tentit alkavat klo 12.00

 

(poikkeuksena lokakuun tenttipäivä, jolloin tentti alkaa klo 8.00

)

 

Tenttisalit ilmoitetaan tiedekunnan www-sivuilla ja päärakennuksen aulassa.

 

SYKSY 2007

Pe 28.9.2007

 • PSY A160 Sosiaalipsykologia II
 • PSY A220 Maturiteetti
 • PSY S340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä
 • PSY S110 Kehityspsykologia III
 • PSY S120 Neuropsykologia III
 • PSY S130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III
 • PSY S140 Kliininen psykologia III
 • PSY S150 Työ- ja organisaatiopsykologia III
 • PSY S220 Maturiteetti

 

Pe 26.10.2007 HUOM !!! Tentti alkaa klo 8.00

 • PSY A220 Maturiteetti
 • PSY S340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä
 • PSY S110 Kehityspsykologia III
 • PSY S120 Neuropsykologia III
 • PSY S130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III
 • PSY S140 Kliininen psykologia III
 • PSY S150 Työ- ja organisaatiopsykologia III
 • PSY S220 Maturiteetti
 • PSY S290 Lopputentti

Pe 23.11.2007

 • PSY P110 Kehityspsykologia I
 • PSY A110 Kehityspsykologia II
 • PSY A160 Sosiaalipsykologia II
 • PSY A220 Maturiteetti
 • PSY S340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä
 • PSY S110 Kehityspsykologia III
 • PSY S120 Neuropsykologia III
 • PSY S130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III
 • PSY S140 Kliininen psykologia III
 • PSY S150 Työ- ja organisaatiopsykologia III
 • PSY S220 Maturiteetti

Pe 21.12.2007

 • PSY A200 Psykologian tutkimusmenetelmät / Osa 1A Kvantitatiiviset menetelmät
 • PSY A220 Maturiteetti
 • PSY S340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä
 • PSY S110 Kehityspsykologia III
 • PSY S120 Neuropsykologia III
 • PSY S130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III
 • PSY S140 Kliininen psykologia III
 • PSY S150 Työ- ja organisaatiopsykologia III
 • PSY S220 Maturiteetti

 

KEVÄT 2008

Pe 11.1.2007

 • PSY P120 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet I
 • PSY A130 Persoonallisuuspsykologia II
 • PSY A200 Psykologian tutkimusmenetelmät / Osa 1B Kvalitatiiviset menetelmät
 • PSY A220 Maturiteetti
 • PSY S340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä
 • PSY S110 Kehityspsykologia III
 • PSY S120 Neuropsykologia III
 • PSY S130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III
 • PSY S140 Kliininen psykologia III
 • PSY S150 Työ- ja organisaatiopsykologia III
 • PSY S220 Maturiteetti

Pe 15.2.2008

 • PSY A160 Sosiaalipsykologia II
 • PSY A220 Maturiteetti
 • PSY S340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä
 • PSY S110 Kehityspsykologia III
 • PSY S120 Neuropsykologia III
 • PSY S130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III
 • PSY S140 Kliininen psykologia III
 • PSY S150 Työ- ja organisaatiopsykologia III
 • PSY S220 Maturiteetti

Pe 14.3.2008

 • Kaikki approbaturin / perusopintojen opintojaksot
 • Kaikki cum laude approbaturin / aineopintojen opintojaksot
 • PSY S340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä
 • PSY S110 Kehityspsykologia III
 • PSY S120 Neuropsykologia III
 • PSY S130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III
 • PSY S140 Kliininen psykologia III
 • PSY S150 Työ- ja organisaatiopsykologia III
 • PSY S220 Maturiteetti

Pe 11.4.2008

 • Kaikki approbaturin / perusopintojen opintojaksot
 • Kaikki cum laude approbaturin / aineopintojen opintojaksot
 • PSY S340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä
 • PSY S110 Kehityspsykologia III
 • PSY S120 Neuropsykologia III
 • PSY S130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III
 • PSY S140 Kliininen psykologia III
 • PSY S150 Työ- ja organisaatiopsykologia III
 • PSY S220 Maturiteetti
 • PSY S290 Lopputentti

Pe 16.5.2008

 • PSY A120 Neuropsykologia II
 • PSY A140 Kliininen psykologia II
 • PSY A150 Työpsykologia II
 • PSY A180 Geropsykologia II
 • PSY A220 Maturiteetti
 • PSY S340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä
 • PSY S110 Kehityspsykologia III
 • PSY S120 Neuropsykologia III
 • PSY S130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III
 • PSY S140 Kliininen psykologia III
 • PSY S150 Työ- ja organisaatiopsykologia III
 • PSY S220 Maturiteetti

Pe 6.6.2008

 • Kaikki approbaturin / perusopintojen opintojaksot
 • Kaikki cum laude approbaturin / aineopintojen opintojaksot
 • PSY S330 Psykoterapia
 • PSY S340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä
 • PSY S110 Kehityspsykologia III
 • PSY S120 Neuropsykologia III
 • PSY S130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III
 • PSY S140 Kliininen psykologia III
 • PSY S150 Työ- ja organisaatiopsykologia III
 • PSY S220 Maturiteetti

Pe 4.7.2008

 • PSY P140 Kliininen psykologia I / Terveyden ja mielenterveyden psykologia I / myös luentotentti
 • PSY P200 Psykologian menetelmät I / myös luentotentti
 • PSY A120 Neuropsykologia II / myös luentotentti
 • PSY A220 Maturiteetti
 • PSY S330 Psykoterapia
 • PSY S340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä
 • PSY S110 Kehityspsykologia III
 • PSY S120 Neuropsykologia III
 • PSY S130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III
 • PSY S140 Kliininen psykologia III
 • PSY S150 Työ- ja organisaatiopsykologia III
 • PSY S220 Maturiteetti


Pe 29.8.2008

Uusilla vaatimuksilla
 • Kaikki approbaturin/perusopintojen opintojaksot kirjatentteinä
 • Kaikki cum laude approbaturin / aineopintojen opintojaksot kirjatentteinä
 • PSY S330 Psykoterapia
 • PSY S340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä
 • PSY S110 Kehityspsykologia III
 • PSY S120 Neuropsykologia III
 • PSY S130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III
 • PSY S140 Kliininen psykologia III
 • PSY S150 Työ- ja organisaatiopsykologia III
 • PSY S220 Maturiteetti
isa

Isa-opiskelijaportaali


Stimulus

Tänään

26. toukokuuta 2015, viikko 22, Minna, Vilma, Vilhelmiina, Mimmi. (*)

Yhteystiedot
Yhteystiedot

 

Psykologian laitos
Jyväskylän yliopisto
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Puh. (014) 260 1211 (vaihde)

Käyntiosoite:
Ylistönmäentie 33
Agora

Kartta