Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka toimii psykologian laitoksella ja tuottaa terapiapalveluita yksilöille, pareille, perheille ja ryhmille. Terapiapalvelujen lisäksi klinikka kouluttaa perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita, antaa täydennyskoulutusta sekä tuottaa psykoterapiaa ja psykologisia hoitoprosesseja koskevaa tutkimustietoa.

Psykoterapiaklinikan tilat on varustettu tutkimus- ja opetuskäyttöä ajatellen videointi- ja observointilaitteistolla. Klinikan terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii professori Juha Holma.

OTAMME UUSIA ASIAKKAITA PSYKOTERAPIAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKALLE ALKUVUODESTA 2017!

Yhteydenotot puhelimitse: 050-561 4558

Tänään

19. elokuuta 2017, viikko 33, Mauno, Maunu. (*)

Yhteystiedot

y33

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka

Postiosoite:
Jyväskylän yliopisto
Psykologian laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Puh. 050 561 4558

Käyntiosoite:
Kärki-kiinteistö,
Mattilanniemi 6


Kartta

Henkilöhaku