Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Vaativan erityistason voimavarakeskeinen psykoterapiakoulutus 2010-2013

VAATIVAN ERITYISTASON VOIMAVARAKESKEINEN PSYKOTERAPIAKOULUTUS 2010-2013 (perheterapian sovellus)

Koulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/94) mukaista vaativan erityistason psykoterapiakoulutusta. Koulutus koostuu teoriaopinnoista, työnohjauksesta, opinnäytetyöstä ja koulutuspsykoterapiasta ja muodostaa yhtenäisen prosessin.

Koulutus pyrkii tuomaan Suomeen uudenlaista, asiakkaiden ja asiantuntijoiden yhteistoiminnallisuuteen perustuvaa, voimavaroihin suuntautuvaa työotetta. Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien psykoterapeuttisia taitoja, taitoja toimia työnohjaajana, kouluttajana ja konsulttina sekä edesauttaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden kehittämistä demokraattisempaan ja humaanimpaan suuntaan. Koulutus antaa valmiudet tehdä psykoterapiaa itsenäisesti sekä valmiudet toimia erityistason perheterapiakouluttajana ja perheterapian työnohjaajana.

Koulutus alkaa joulukuussa 2010 ja sen kesto on kaksi ja puoli vuotta. Koulutuksen johtajana toimii professori, perheterapeutti (VET) Jaakko Seikkula. Koulutukseen valitaan enintään 16 koulutettavaa, joista muodostuu kaksi pienryhmää. Koulutus toteutuu teoriaopetuksen osalta pääasiassa Jyväskylässä ja työnohjauksen sekä oman psykoterapiatyöskentelyn osalta pienryhmissä, jotka kokoontuvat Jyväskylässä ja Helsingissä.

Koulutukseen hakeutuvan tulee olla erityistason perheterapeutti ja hänellä tulee olla oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimekettä. Hakuaikaa on 15.10.2010 saakka.

Hakuohjeet ja tarkemmat tiedot koulutuksesta alla olevista esitteistä:

 

Esite pdf      
Esite doc    
kuuluu seuraaviin kategorioihin:
Tänään

21. syyskuuta 2017, viikko 38, Mervi. (*)

Yhteystiedot

y33

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka

Postiosoite:
Jyväskylän yliopisto
Psykologian laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Puh. 050 561 4558

Käyntiosoite:
Kärki-kiinteistö,
Mattilanniemi 6


Kartta

Henkilöhaku