Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka

Opetus

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka: opetus ja täydennyskoulutus

Perus- ja jatkotutkinto-opetus

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka tuottaa psykoterapiapalveluja osana psykologian laitoksen kliinisen psykologian opetus- ja tutkimustoimintaa. Opiskelijat osallistuvat asiakastoimintaan rajatusti, osana maisteri- ja jatko-opintojaan. Terapiatoiminnasta tehtävä tutkimus liittyy opinnäytetöihin pro gradu-, lisensiaatintutkimus- ja väitöskirjatasolla sekä kliinisen psykologian tutkimusryhmien muuhun tutkimukseen. Pääsääntöisesti tutkimustoiminta kohdistuu psykoterapiatilanteiden ja muiden psykologisten interventioiden vuorovaikutukseen, keskustelumuotoihin ja muutostekijöihin. Keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat ne psykologiset prosessit, jotka ovat yhteydessä itsereflektion rakentumiseen ja uusien toimintavaihtoehtojen löytymiseen erilaisissa itsekokemuksen, elämäntilanteiden ja kanssakäymisen ongelmissa. Tutkimus edellyttää asiakaskäyntien tallentamista video- ja äänitallenteina. Tähän ryhdytään ainoastaan asiakkaan/asiakkaiden antaman kirjallisen suostumuksen perusteella. Luvan antaminen käyntien tallentamiseen ei ole ehtona palveluiden saamiselle eikä osallistuminen tutkimusaineistojen kartuttamiseen anna henkilölle erityistä hyötyä.

 

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan aineistosta tehdyt pro gradu-tutkielmat ja väitöskirjat

 

Täydennyskoulutus

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka tuottaa korkeatasoisia koulutuspalveluita terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille. Täydennyskoulutuksena toteutetaan erilaisia psykoterapeuttikoulutuksia ja tieteellisiä kongresseja.

Seuraa ajankohtaista -palstaa

Lisätietoja psykoterapeuttikoulutuksista:
Klinikan sihteeri Anne Jaskio, p. 040 805 3492  tai anne.jaskio@psyka.jyu.fi

Tänään

28. toukokuuta 2016, viikko 21, Oiva. (*)

Yhteystiedot

y33

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka

Postiosoite:
Jyväskylän yliopisto
Psykologian laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Puh. 050 561 4558

Käyntiosoite:
Kärki-kiinteistö,
Mattilanniemi 6


Kartta

Henkilöhaku