Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät -huippuyksikkö (1997-2005)

Agora

Opetusministeriö nimesi Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät –tutkimusohjelman Jyväskylän yliopiston ensimmäiseksi huippututkimusyksiköksi vuosiksi 1997-1999. Samanaikaisesti Suomen Akatemiassa valmisteltiin huippututkimusohjelma, jolloin huippututkimusyksikköjen nimeäminen siirtyi Suomen Akatemian tehtäväksi. Suomen Akatemia valitsi Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät –tutkimusohjelman huippuyksiköksi vuosiksi 2000-2005.

 

Huippuyksikön johtajana toimi professori Lea Pulkkinen ja varajohtajana professori Heikki Lyytinen. Henkilötyövuosia huippuyksikössä tehtiin noin 40 kunakin vuonna. Päärahoittajat olivat Suomen Akatemia ja Jyväskylän yliopisto.

 

 

Huippuyksikköohjelman ytimen muodosti kolme laajaa ja pitkäaikaista pitkittäistutkimusta, jotka kattoivat kehityksen syntymästä keski-ikään ja joista jokaisessa on seurattu samojen henkilöiden kehitystä vuosien ajan.