Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Moisio, Olli-Pekka

Tutkijatohtori - Postdoctoral researcher | Pedagoginen johtaja - Pedagogical Head of the Department | Opinto-ohjaus | Filosofia - Philosophy

Moisio, Olli-Pekka

 

 

 

olli-pekka.moisio[at]jyu.fi
Puh., Tel: +358 40 8054171
Huone, Room: Y33 320 (Ylistönmäentie 33)
Vastaanotto: Sovi vastaanottoaika sähköpostilla - Consultation hour: Make an appointment by email

 


 

Uusimmat julkaisut - Recent publications

  • Olli-Pekka Moisio, “Critical Theory.” Teoksessa, A. Runehov, L. Oviedo (toim.), Encyclopedia of Sciences and Religions. Dordrecht: Springer. 2013, 558-560.
  • Olli-Pekka Moisio, “Das Heilige, Concept of.” Teoksessa, A. Runehov, L. Oviedo (toim.), Encyclopedia of Sciences and Religions. Dordrecht: Springer. 2013, 585-587.
  • Olli-Pekka Moisio, “Liberal Theology.” Teoksessa, A. Runehov, L. Oviedo (toim.), Encyclopedia of Sciences and Religions. Dordrecht: Springer. 2013, 1161-1164.
  • Olli-Pekka Moisio, “Suurisieluisesta dialektiikasta: ristiriidat, epävakaus ja kompromissit opettajan työssä.” Teoksessa, P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (toim.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa: interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. 2013, 183-192.
  • Olli-Pekka Moisio & Sami Pihlström, “Kärsimys, syyllisyys ja auttamisen moraalifilosofia.” Diakonian tutkimus, 10(2), 2013, 99-117.
  • Julkaisut TUTKAssa - Publications in TUTKA

Lisää tietoa - More Information

Yhteystiedot

Y33 / ©Timo Suutama

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Puh. (014) 260 1211 (vaihde)

Käyntiosoite:
Ylistönmäentie 33 (3. ja 4. kerros)

Yhteystietohaku
Isa-opiskelijaportaali

uno_fi.gif