Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Henkilökunta

KANS5

 

 

Opetus ja tutkimus - Teaching and research

Pertti Lappalainen, Lehtori - Lecturer

Hanna-Mari Husu, Yliopistonopettaja - University teacher

Päivi Pirkkalainen, Tutkijatohtori - Post-doctoral researcher

Eero Rantala, Tohtorikoulutettava - Doctoral student

Tapio Litmanen, Akatemiatutkija - Academy researcher

Miikka Salo, Tuntiopettaja - Teacher (miikka.salo@jyu.fi)