Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Kulttuuripolitiikka

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Kulttuuripolitiikka

Tervetuloa Kulttuuripolitiikan sivuille!

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma antaa tieteelliset perustiedot kulttuurin ja kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisen merkityksen ja muutoksen tarkasteluun.

Opiskelija saa valmiudet:

  • analysoida kulttuuripolitiikan historiallista kehitystä ja tulevaisuutta yhteiskunnan eri sektoreilla ja erilaisissa maantieteellisissä asiayhteyksissä
  • tarkastella ja verrata kulttuuripolitiikan kansainvälisiä ja kansallisia järjestelmiä sekä kulttuurin talouden kysymyksiä
  • arvioida kulttuurin ja kulttuuripolitiikan asemaa yhteiskunnallisissa muutosprosesseissa julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla
  • soveltaa kriittisesti ja luovasti teoreettista, metodologista ja empiiristä osaamistaan työssään kulttuurin kansainvälisillä aloilla

Ohjelma on yhteiskuntatieteellisesti painottunut ja verkottunut opetuksen ja tutkimustyön kautta monien eri tieteenalojen kanssa niin Suomessa kuin ulkomailla. Kulttuuripolitiikan jatkokoulutus toteutetaan tohtoriohjelmassa. Tohtoriohjelman ylläpitoon liittyy kiinteästi monitieteisen kulttuuripolitiikan tutkijakoulun koordinointi, joka on jäsenkoulu sosiaalitieteiden valtakunnallisessa jatkokoulutusohjelmassa (SOVAKO). Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma toimii myös tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön (CUPORE) kanssa.

Kulttuuripolitiikan tutkimus ja maisteriohjelman opetus ovat mukana Jyväskylän yliopiston monitieteisessä osaamiskeskuksessa "Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus". Lisäksi maisteriohjelma osallistuu Saksan UNESCO-komission organisoimaan nuorten asiantuntijoiden U40-Capacity Building "Cultural Diversity 2030" -ohjelmaan.

Kulttuuripolitiikan yksikkö on koordinoinut 6. kansainvälisen kulttuuripolitiikan tutkimuksen konferenssin (2010) sekä 4. pohjoismaisen kulttuuripolitiikan tutkimuksen konferenssin (2009) järjestelyjä. Konferenssiesitysten abstraktit ovat luettavissa konferenssien kotisivuilta.