Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Kulttuuripolitiikka

Henkilökunta

Opetus ja tutkimus

Anita Kangas, Professori
Kia Lindroos, Professori
Tobias Harding, Lehtori 
Karina Horsti, Lehtori (virkavapaalla)
Miikka Pyykkönen, Lehtori (virkavapaalla)
Kaisu Kumpulainen, Yliopistonopettaja

Vastaanottoajat sopimuksen mukaan

Sakarias Sokka, Tutkimuskoordinaattori
Katriina Soini, Erikoistutkija
Sari-Minna Havimäki, projektitutkija

Tohtorikoulutettavat

Sezgin Boynik
Anni Joela
Mikko Karaiste
Eliza Kraatari
Egge Kulbok-Lattik
Minna Ruusuvirta
Aura Seikkula

Dosentit

Hallintohenkilökunta