Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Kulttuuripolitiikka

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Tohtorikoulutus

 

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma jatkuu tohtoriohjelmana. Jatko-opiskelua ja tutkimusta ohjataan ja kannustetaan. Opiskelijaa ohjataan tekemään tasokasta ja pitkälle edistynyttä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, jonka alana on kulttuuripolitiikka.