Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Valtio-oppi

etusivu.jpg

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Valtio-oppi

Valtio-oppi on politiikkaa tutkiva tiede. Politiikkaa tutkivan tieteen tarkoituksena on syventää ymmärrystä poliittisen toiminnan mekanismeista, luonteesta ja merkityksestä maailmassa sekä tarjota teoreettisia välineitä poliittisesti merkittävien ilmiöiden analysoimiseen.

Valtio-oppi tieteenä käsittelee perinteisesti poliittiseksi koettuja valtiollisen elämän muotoja, kuten parlamentteja, poliitikkoja, puolueita ja vaaleja. Valtio-oppi ei kuitenkaan ole rajautunut vain valtiollisten toimijoiden tarkasteluun. Rinnakkaistermi politologia kertoo, että varsinaisesti nykyaikaisessa valtio‑opissa on kyse poliittisen näkökulman ottamisesta mihin tahansa elämän ilmiöön. Millä tahansa asialla on poliittinen olemuksensa, joka liittyy valtaan, identiteettiin ja toiminnan päämääriin. Oppiaineen esittely

Tutkimus