Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden mo.

haku 16.3.-6.4.2016 klo 15.00 Opintopolussa
Tutkinnot filosofian maisteri, liikuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri (120 op)
Pääaineet Etnologia tai historia (FM), liikunnan yhteiskuntatieteet (LiTM), filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi tai yhteiskuntapolitiikka (YTM)
Aloituspaikkoja
25 (vähintään 12 opiskelijaa suorittamaan YTM-tutkintoa)
 
Hakuaika 16.3.- 6.4.2016 klo 15.00 saakka
Hakeminen Korkeakoulujen yhteishaku Opintopolussa.
Hakukelpoisuus
Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa haettavasta pääaineesta tai alempaa korkeakoulututkintoa muusta oppiaineesta sekä perus- ja aineopintoja haettavasta pääaineesta. Sosiaalityössä aiemman AMK-tutkinnon on oltava sosionomin tutkinto. Tutkinnot ja opinnot on oltava suoritettuna 31.5.2016 mennessä. Sosiaalityötä koskee SORA-lainsäädäntö.
Hakemuksen liitteet
 • Kopio aiemmasta tutkintotodistuksesta (tutkinto, jolla haetaan maisteriohjelmaan).
 • Virallinen opintorekisteriote tai kopio siitä (tutkintotodistuksen mukana saatu).
 • Kopiot erillisistä yliopistotodistuksista/opintorekisteriotteista, jos olet tehnyt opintoja, jotka eivät näy tutkinnon mukana saadussa opintorekisteriotteessa.
 • Motivaatiokirje.

Liitteet on toimitettava 20.4.2016 klo 15:00 mennessä. Jos hakijalle tulee vielä valintaan vaikuttavia suorituksia tai tutkinto valmistuu haun päättymisen (6.4.2016) jälkeen mutta ennen 31.5.2016, niin on toimitettava kopio tutkintotodistuksesta/virallinen opintorekisteriote (tai kopio) 9.6.2016 klo 15:00 mennessä. Hakijan on aiempien liitteiden mukana laitettava tieto tästä. .

HUOM! Jos olet Jyväskylän yliopiston opiskelija/valmistunut Jyväskylän yliopistosta, niin näemme tutkintosi ja opintosuorituksesi opintorekisteristä, jolloin ei tarvitse toimittaa opintorekisteriotetta/tutkintotodistusta. Samoin jos olet tehnyt opintoja Jyväskylän avoimessa yliopistossa, niin ei tarvitse toimittaa avoimen opintorekisteriotetta, koska näemme opintosuoritukset Korpista. Hakijan on muiden liitteiden mukana laitettava tieto tästä.

Laita kuoreen merkintä "kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma 2016-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta". Liitteet toimitetaan osoitteella Kirjaamo, PL35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamiseen

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi haluat tulla opiskelemaan kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmaan?
 • Millaisina pidät omia opiskelutaitojasi ja millainen on tapasi opiskella?
 • Mitä uusia valmiuksia ja mahdollisuuksia uskot tämän tutkinnon tarjoavan sinulle? Millaista tietoa haet tästä maisteriohjelmasta?
 • Millä alueella haluat kasvattaa asiantuntemustasi/tulla asiantuntijaksi?
 • Mikä on aiempi koulutuksesi ja työkokemuksesi?
 • Miten uskot pystyväsi sovittamaan maisteriopinnot ja muun elämäsi (erityisesti työssäkäynnin) yhteen? Millaisia haasteita arvioit kohtaavasi ja miten aiot selvitä niistä?
 • Jos olet suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, miten arvioit sen vastaavan hakemasi pääaineineen opintoja? Millaiset valmiudet AMK-opinnot mielestäsi antavat pro gradu -tutkielman laatimiseen?
Valintamenettely
Valinta suoritetaan hakulomakkeen ja liitteiden perusteella käyttäen tarvittaessa haastatteluja. Opiskelijavalinta tehdään ensisijaisesti hakijan aiemman opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden sekä opiskelijan motivaatiokirjeen perusteella.
Mahdolliset täydentävät opinnot Opiskelijaa voidaan edellyttää tarpeen vaatiessa tekemään enintään 60 opintopisteen täydentävät opinnot.

 

Ulkomailla kandidaatin/maisterin tutkinnon suorittaneiden on suoritettava akateeminen virkamiesruotsi, jos heillä on Suomessa hankittu korkeakoulukelpoisuus. AMK-tutkintoon on yleensä suoritettu akateeminen virkamiesruotsi eli AMK-tutkinnon omaavien ei tarvitse yleensä suorittaa uudestaan ruotsin opintoja.

AMK-tutkinnon omaavien on tehtävä 6 op englannin tai muun vieraan kielen akateemisen tason opintoja. Esimerkiksi englannin opintoja 6 opintopistettä:  XENY002 Academic Reading and Communication Skills (3 op) sekä joku muu 3 opintopisteen kurssi (käy myös E-learning moduulit, pois lukien XENX022).6 opintopistettä saa myös täyteen jos tekee avoimessa yliopistossa XENX001 3 op ja XENX003 3 op. Voi tehdä myös kahdesta vieraasta kielestä, jolloin tehtäisiin XENY002 ja toisesta vieraasta kielestä tekstikurssi esim. XSA0204. Alkeiskurssit eivät käy (saksa 1, saksa 2 jne.). Lisää Kielikeskuksen sivuilla.

Sosiaalityöhön valittavat opiskelijat täydentävät hyväksytyiksi tultuaan aineopinnot pääaineen laajuisiksi (60 op), jos heillä on tehtynä ainoastaan sivuainelaajuiset aineopinnot (35 op). Lisäksi sosionomit täydentävät seuraavilla opinnoilla aiempaa tutkintoaan:

 • Sivuaineena perusopintokokonaisuuden (25 op) pääsääntöisesti yhteiskuntatieteelliseltä tai käyttäytymistieteelliseltä alalta (perheopinnot, filosofiasta, hallintotiede, yhteiskuntapolitiikasta, valtio-opista, tilastotieteestä, sosiologiasta, sosiaalipsykologiasta, psykologiasta, kasvatustieteestä, aikuiskasvatuksesta, erityispedagogiikasta)
 • Tieteen teoria YFIY100 5 op (edellisessä opinto-oppaassa tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille YFIP100 5 op).
 • AMK-tutkinnon omaavien on tehtävä 6 op englannin tai muun vieraan kielen akateemisen tason opintoja. Esimerkiksi englannin opintoja 6 opintopistettä:  XENY002 Academic Reading and Communication Skills (3 op) sekä joku muu 3 opintopisteen kurssi (käy myös E-learning moduulit, pois lukien XENX022).6 opintopistettä saa myös täyteen jos tekee avoimessa yliopistossa XENX001 3 op ja XENX003 3 op. Voi tehdä myös kahdesta vieraasta kielestä, jolloin tehtäisiin XENY002 ja toisesta vieraasta kielestä tekstikurssi esim. XSA0204. Alkeiskurssit eivät käy (saksa 1, saksa 2 jne.). Lisää Kielikeskuksen sivuilla.
Tulosten ilmoittaminen Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 1.7.2016 Opintopolussa ja tiedekunnan ilmoitustaululla, valintatulos ilmoitetaan myös kirjeitse.
Yhden paikan säännös Voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan korkeakoulujen yhteishaussa. Opiskelupaikan vastaanottaminen on tehtävä Opintopolussa (www.opintopolku.fi). Ilmoitus on sitova etkä voi muuttaa sitä. Mikäli et vahvista määräaikaan mennessä vastaanottavasi tarjottua opiskelupaikkaa, menetät opiskelupaikan.  Hakijan on 15.7.2016 klo 15.00 mennessä ilmoitettava sitovasti, ottaako saamansa korkeakoulupaikan vastaan
Oikaisumenettely Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta (1.7.2016). Oikaisu osoitetaan Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon (Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto).
Ilmoittautuminen poissaolevaksi

  Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Opintojen aloittaminen

Opinnot alkavat syyskuussa 2016. Tarkemmat tiedot myöhemmin www-sivuilla.

Lisätietoja
Tietoja muualla

Opetussuunnitelmasta näet tutkintovaatimukset

Maisteriohjelman sivut

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA OPISKELIJAVALINTAAN LIITTYEN

 

 

   

   

   


   


  Hakua varten ei ole yhtään hakuehtoa. Lisää ehtoja "ehdot"-välilehdellä.

  Yhteystiedot

  Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
  PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

  Käyntiosoite: Opinkivi (1. kerros)

  Keskussairaalantie 2

  opiskelijavalinta-ytk@jyu.fi

  Hakijapalvelut (Avoinna klo 9-15)

  Puh: 040 805 4132