Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma

Hakuaika päättyy 1.4.2014 klo 16.15

maisteriohjelman tarkempi esittely

Maisteriohjelmaan valitaan enintään 10 opiskelijaa. Maisteriohjelmasta valmistuu yhteiskuntatieteiden maisteriksi (YTM). Maisteriohjelman pääaineet ovat filosofia, sosiologia, valtio-oppi ja yhteiskuntapolitiikka.

Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa haettavasta pääaineesta tai alempaa korkeakoulututkintoa muusta oppiaineesta tai vastaavanlaajuisia opintoja sekä perus- ja aineopintoja haettavasta pääaineesta. Hakukelpoisia ovat myös ne, joilla on ammattikorkeakoulututkinto sekä suoritettuna perus- ja aineopinnot haettavassa pääaineessa. Lisäksi opiskelijaa voidaan edellyttää tarpeen vaatiessa tekemään enintään 60 opintopisteen täydentävät opinnot. Maisteriohjelmaan pääaineena filosofia tai valtio-oppi hakevalla on oltava suoritettuna kaksi vierasta kieltä (akateeminen taso). Jos toinen vieras kieli puuttuu maisteriohjelmaan hakiessa ja hakija hyväksytään maisteriohjelmaan, on opiskelijan tehtävä toisen vieraan kielen opinnot täydentävinä opintoina.

Maisteriohjelmaan pääaineena filosofia tai valtio-oppi hakevalla on oltava suoritettuna kaksi vierasta kieltä (akateeminen taso). Jos toinen vieras kieli puuttuu maisteriohjelmaan hakiessa ja hakija hyväksytään maisteriohjelmaan, on opiskelijan tehtävä toisen vieraan kielen opinnot täydentävinä opintoina.

Opiskelijoiden valinta maisteriohjelmaan suoritetaan hakemusten ja mahdollisten haastattelujen perusteella. Valinta tehdään ensisijaisesti hakijan aiemman opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden sekä opiskelijan motivaatiokirjeen perusteella.

Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen sekä lähettäää tulostetun hakemuksen, virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset aikaisemmista tutkintotodistuksista, virallisen opintorekisteriotteen sekä motivaatiokirjeen opintoihin hakeutumiselle (ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamiseen löytyvät kun painat sähköistä hakulomaketta).

Oikeaksi todistetussa kopiossa on kahden jäävittömän oikeustoimikelpoisen kansalaisen allekirjoitus ja nimenselvennös.

Hakuaika päättyy 1.4.2014 klo 16.15 (sähköinen hakemus on oltava täytettynä). Hakemuksen ja liitteiden on oltava kirjaamossa viimeistään viikon kuluessa hakuajan päättymisestä (ti 8.4.2014 klo 16.15). Myöhässä tulleita hakemuksia ja puutteellisia hakemuksia ei huomioida! Eli jos liitteet eivät ole määräaikaan mennessä perillä, niin hakemus hylätään.

Tulostettu hakemus ja liitteet toimitetaan osoitteeseen: Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Laita kuoreeen merkintä "kulttuuripolitiikan maisteriohjelma 2014".

Lisätietoja:

040-8053103/opiskelijavalinta-ytk@jyu.fi

SÄHKÖINEN HAKULOMAKE

TILASTOA HAKIJAMÄÄRISTÄ

USEIN KYSYTTYÄ

 

VALINTATULOKSISTA ILMOITETAAN TOUKO-KESÄKUUSSA KIRJEITSE.

Yhteystiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
PL 35 (käyntiosoite: Ylistönmäentie 33)

40014 Jyväskylän yliopisto

Puh. 040-8053103
Kanslia avoinna klo 9.00-15.00