Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma

Hakuaika päättyy 9.4.2015 klo 16.15

maisteriohjelman tarkempi esittely

Maisteriohjelmaan valitaan enintään 10 opiskelijaa. Maisteriohjelmasta valmistuu yhteiskuntatieteiden maisteriksi (YTM). Maisteriohjelman pääaineet ovat filosofia, sosiologia, valtio-oppi ja yhteiskuntapolitiikka. Opetussuunnitelmasta näet tutkintovaatimukset.

Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa haettavasta pääaineesta tai alempaa korkeakoulututkintoa muusta oppiaineesta tai vastaavanlaajuisia opintoja sekä perus- ja aineopintoja haettavasta pääaineesta. Hakukelpoisia ovat myös ne, joilla on ammattikorkeakoulututkinto sekä suoritettuna perus- ja aineopinnot haettavassa pääaineessa. Lisäksi opiskelijaa voidaan edellyttää tarpeen vaatiessa tekemään enintään 60 opintopisteen täydentävät opinnot.

MAHDOLLISET TÄYDENTÄVÄT KIELIOPINNOT

Ulkomailla kandidaatin/maisterin tutkinnon suorittaneiden on suoritettava akateeminen virkamiesruotsi, jos heillä on Suomessa hankittu korkeakoulukelpoisuus. AMK-tutkintoon on yleensä suoritettu akateeminen virkamiesruotsi eli AMK-tutkinnon omaavien ei tarvitse yleensä suorittaa uudestaan ruotsin opintoja.

AMK-tutkinnon omaavien on tehtävä 6 op englannin tai muun vieraan kielen akateemisen tason opintoja. Esimerkiksi englannin opintoja 6 opintopistettä:  XENY002 Academic Reading and Communication Skills (3 op) sekä joku muu 3 opintopisteen kurssi (käy myös E-learning moduulit, pois lukien XENX022).6 opintopistettä saa myös täyteen jos tekee avoimessa yliopistossa XENX001 3 op ja XENX003 3 op. Voi tehdä myös kahdesta vieraasta kielestä, jolloin tehtäisiin XENY002 ja toisesta vieraasta kielestä tekstikurssi esim. XSA0204. Alkeiskurssit eivät käy (saksa 1, saksa 2 jne.). Lisää Kielikeskuksen sivuilla.

HAKEMINEN

Opiskelijoiden valinta maisteriohjelmaan suoritetaan hakemusten ja mahdollisten haastattelujen perusteella. Valinta tehdään ensisijaisesti hakijan aiemman opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden sekä opiskelijan motivaatiokirjeen perusteella.

Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen sekä lähettää tulostetun hakemuksen, oikeaksi todistetut jäljennökset aikaisemmista tutkintotodistuksista, virallisen opintorekisteriotteen sekä motivaatiokirjeen opintoihin hakeutumiselle (ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamiseen löytyvät kun painat sähköistä hakulomaketta).

Oikeaksi todistetussa kopiossa on kahden jäävittömän oikeustoimikelpoisen kansalaisen allekirjoitus ja nimenselvennös.

Hakuaika päättyy 9.4.2015 klo 16.15 (sähköinen hakemus on oltava täytettynä). Hakemuksen ja liitteiden on oltava kirjaamossa viimeistään viikon kuluessa hakuajan päättymisestä (to 16.4.2015 klo 16.15). Myöhässä tulleita hakemuksia ja puutteellisia hakemuksia ei huomioida! Eli jos liitteet eivät ole määräaikaan mennessä perillä, niin hakemus hylätään.

Tulostettu hakemus ja liitteet toimitetaan osoitteeseen: Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Laita kuoreeen merkintä "kulttuuripolitiikan maisteriohjelma 2015".

Lisätietoja:

040-8053103/opiskelijavalinta-ytk@jyu.fi

SÄHKÖINEN HAKULOMAKE

TILASTOA HAKIJAMÄÄRISTÄ

USEIN KYSYTTYÄ

 

VALINTATULOKSISTA ILMOITETAAN TOUKO-KESÄKUUSSA KIRJEITSE.

Yhteystiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
PL 35 (käyntiosoite: Ylistönmäentie 33)

40014 Jyväskylän yliopisto

Puh. 040-8053103
Kanslia avoinna klo 9.00-15.00