26.02.2019

Digipalvelut - kehittäminen (DUO)

Digipalvelut kehittää laaja-alaisesti järjestelmiä, ohjelmistoja ja palveluita Jyväskylän yliopiston toiminnan tueksi.

Kapea: Läppäri ja puhelin kädessä blurr


HUOM! Syksystä 2018 alkaen Digipalveluiden ohjelmistokehitystä aletaan viedä eteenpäin DUO-ohjausmallin mukaisesti, SAFe-viitekehystä (Scaled Agile Framework) mukaillen.

Tarkoituksena on lisätä toimintaa aiempaa enemmän läpinäkyvyyttä ja rakenteista järjestelmällisyyttä. Mukaan otetaan vahvasti myös muut sidosryhmät.

DUO-kehittämistä ohjaa ja priorisoi digiohjelma (vaatii kirjautumisen).

Lisätietoja Minna Heikkilä, minna.e.heikkila@jyu.fi

Yleisesti ottaen digipalveluilla on neljänlaista kehitystoimintaa:

  1. Laajoja, TTS:aan kirjattuja kehittämisprojekteja kullekin vuodelle
  2. Muita kehitysprojekteja
  3. Jatkuvaa, olemassa olevien palveluiden kehittämistä
  4. Sisäisen toiminnan tai taustajärjestelmien kehittämistä