Oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt

Kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa

Luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu

Liikunta, terveys ja hyvinvointi

Informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa

Jyväskylän yliopisto lukuina

Kuudessa tiedekunnassamme opiskelee 14 500 opiskelijaa, joista noin 1 000 tulee ulkomailta. He edustavat yli sataa kansallisuutta. Yliopiston juuret ulottuvat  yli 150 vuotta sitten perustettuun ensimmäiseen suomenkieliseen opettajaseminaariin, joka avasi ensimmäisenä opintien myös naisille.


jyu avainlukuina

Tohtorikoulutus
Kuudesta tiedekunnastamme väittelee vuosittain noin 160 tohtoria
Tutkija kertoo
Tutkimusta tautiepidemioihin vaikuttavista tekijöistä
Työpaikat

JYU. SPREAD 
THE GOOD.

Tutkijatohtori, molekyylibiologia / Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Postdoctoral Researcher, Molecular biology / Faculty of Mathematics and Science

The application round for doctoral studies begins on March 2019. At @jyuscience doctoral programmes in Biological a…

Liikunnan opettajankouluttajien uraan vaikuttavat uran alussa luodut henkilösuhteet, jotka myöhemmin ohjaavat urapolkuja. Eileen McEvoyn haastatteli väitöstutkimuksessaan 14 kokenutta kouluttajaa 7 eri …

@EqualityCol @biobiiana Don't understand anything but I am sure it is brilliant! go @biobiiana @uniofjyvaskyla #JYUnique

Väkivalta on Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Suuri osa lapsista ja nuorista ei kerro kokemuksistaan kenellekään. Väkivallan kokemukset sivuutetaan helposti myös hoivatyössä, …

Väkivalta on Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Suuri osa lapsista ja nuorista ei kerro kokemuksistaan kenellekään. Väkivallan kokemukset sivuutetaan helposti myös hoivatyössä, …

Euroopan pohjoisin europarlamentaarikko ja koulutukseltaan luokanopettaja @MirjaVehkapera vieraili hiljattain meill…

Kausaali-inferenssin pioneeri Judea Pearl laittoi jakoon artikkelin meidän @uniofjyvaskyla tilastotieteen laitoksel…