20.09.2018

Kasvatustieteiden yhteiset perus-opinnot

Ajankohtaista

Yh­teys­hen­ki­löt

  • kasvatustieteen perusopintojen koordinaattori Maarit Koskinen, maarit.g.koskinen@jyu.fi, p. 040 805 4246
  • pääaineopiskelijat ja aineenopettajaopiskelijat voivat kysyä apua oman ryhmän opettajalta / oman koulutuksen koulutussuunnittelijalta tai opintosihteeriltä.