11.01.2019

Opiskelijavalinnan tulokset

Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan seuraavasti: 

 • Syksyn 2018 yhteishaku viimeistään 29.11.2018.
 • Syksyn 2018 siirtohaku viimeistään 14.12.2018.
 • Kevään 2019 yhteishaku viimeistään 28.6.2019.
 • Kevään 2019 siirtohaku viimeistään 28.6.2019.

Tiedot valinnan tuloksista

 • Saat hakulomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen tiedon siitä, jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi (jos sinulla on suomalainen henkilötunnus). Huolehdi, että sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä ja tarkista välillä myös roskapostikansio.
 • Näet tulostiedon (hyväksytty, hylätty, varasijalla) Oma Opintopolku -palvelusta.
 • Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, saat samoin sähköpostitse ilmoituksen, jos sinulla on opiskelupaikka vastaanotettavissa. Tuossa sähköpostiviestissä on linkki, jota kautta pääset ottamaan paikan vastaan.
 • Jos valinnan tulostieto ei näy Opintopolussa, ei sitä voida antaa sinulle myöskään puhelimitse.
 • Huomaa, että yhteishaussa eri hakijoiden tulokset valmistuvat eri aikaan, koska tarjottava opiskelupaikka riippuu kunkin hakijan hakutoivejärjestyksestä.
 • Hakijapalvelut ei tee arvauksia yhteishaun varasijavalinnan todennäköisyyksistä, vaan hakijan tulee odottaa kärsivällisesti mahdollista varasijalta hyväksytyksi nousua.

Varasijat

Näet Oma Opintopolku -palvelusta oletko yhteishaussa varasijalla. Varasijoilta hyväksyminen päättyy:

 • syksyn 2018 yhteishaussa viimeistään 18.12.2018 klo 15.00
 • kevään 2019 yhteishaussa viimeistään 31.7.2019 klo 15.00

Huom! Varasijatäyttö voidaan päättää jo ennen näitä määräaikoja, jos hakukohteen kaikki aloituspaikat on sitovasti vastaanotettu eikä ketään voida ottaa enää varasijalta.

Syksyn 2018 yhteishaun tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelman valintakokeeseen tutustuminen

Mikäli olet osallistunut syksyn 2018 yhteishaussa tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelman valintakokeeseen ja haluat saada valintakoevastauksesi nähtäväksesi, voit olla yhteydessä opintosihteeri Elisa Rahikaiseen osoitteella tie-opintoasiat(at)jyu.fi. Valintakokeeseen tutustuminen on mahdollista aikavälillä 29.11.-13.12.2018.

Oikaisuvaatimusohjeet

Opiskelijavalintapäätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella oikaisupyynnöllä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tulosten julkaisusta (hylätyt ja varasijalle jääneet).

 • Syksyn 2018 yhteishaun oikaisuvaatimusaika päättyy 13.12.2018 klo 15.00
 • Syksyn 2018 siirtohaun oikaisuvaatimusaika päättyy 28.12.2018 klo 15.00

 Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä on tultava ilmi:

 • Mitä päätöstä oikaisuvaatimus koskee (eli tieto opiskelijavalintapäätöksestä ja hakukohteesta)
 • Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi (eli miltä osin arvostelussa on tapahtunut virhe)
 • Perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Oikaisuvaatimukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Päätös, johon haet muutosta (kopio riittää), saat kirjallisen päätöksen sähköpostitse (ja postitse jos et ole antanut lupaa pelkkään sähköiseen asiointiin)
 • Tieto siitä, milloin tulos on julkaistu
 • Asiakirjat, joihin vetoat

Mikäli käytät asiamiestä, on hänen liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja. Valtakirjaa ei vaadita asianajajalta tai yleiseltä oikeusavustajalta.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa postitse tai sähköpostitse Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Asian vireille saamiseksi riittää, että oikaisuvaatimus on toimitettu Jyväskylän yliopiston kirjaamoon torstaina 13.12.2018 klo 15.00 (siirtohaussa 28.12.2018 klo 15.00) mennessä. Liitteitä voi toimittaa myöhemminkin. Jyväskylän yliopiston kirjaamon yhteystiedot:

Kirjaamo ja arkisto

PL 35 (B), 40014 Jyväskylän yliopisto

 • puh. 040 805 3472
 • e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi (henkilötunnuksia tai arkaluonteista tietoa sisältäviä dokumentteja ei tulisi lähettää sähköpostitse)
 • fax:  014 260 1021

Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15, B-rakennus (Yliopiston kirjasto, 1. krs), Huone B 121

Asiakaspalvelu: ma-pe 8.00-15.00

Erillinen oikaisuvaatimusosoite koskien tietojenkäsittelytieteiden yhteisvalintaa kevään 2018 yhteishaussa

Tietojenkäsittelytieteiden valintaa koskevat oikaisuvaatimukset tulee lähettää Helsingin yliopistoon joko sähköpostitse:  hakijapalvelut(at)helsinki.fi tai maapostitse osoitteella: 

Hakijapalvelut

PL 24, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

 

Erillinen oikaisuvaatimusosoite koskien biologian yhteisvalintaa kevään 2018 yhteishaussa

Oikaisuvaatimukset biologian yhteisvalinnassa vuonna 2018 mukana olevien hakukohteiden osalta tulee toimittaa yhteisvalintaa koordinoivaan Oulun yliopistoon. 

Oikaisupyyntöjen on oltava perillä Oulun yliopistossa viimeistään torstaina 12.7.2018 klo 15.00. Myöhästyneitä oikaisupyyntöjä ei ole mahdollista ottaa huomioon.

Postiosoite: Biologian oikaisupyynnöt, Kirjaamo, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto.

Sähköposti: kirjaamo(at)oulu.fi (henkilötunnuksia tai arkaluonteista tietoa sisältäviä dokumentteja ei tulisi lähettää sähköpostitse)