18.03.2019

Hakeminen yhteishaussa

Voit hakea Jyväskylän yliopistoon kandidaattiohjelmiin, kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sekä maisteriohjelmiin korkeakoulujen yhteishauissa.

Näin haet

Voit hakea Jyväskylän yliopistoon kandidaattiohjelmiin, kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sekä suomenkielisiin maisteriohjelmiin korkeakoulujen yhteishauissa Opintopolku.fi-palvelussa.

Tarjoamme sinulle opiskelumahdollisuuksia lähes sadassa eri oppiaineessa. Tutustu monialaisen yliopistomme tarjontaan ja löydä itsellesi sopiva ala! 

Tutustu videolla yhteishakuun

Seuraavat yhteishakukierrokset:

 • kevään 2019 yhteishaun hakuaika on 20.3.-3.4.2019. Etsi koulutuksia.
 • syksyn 2019 yhteishaun hakuaika on 4.-18.9.2019.

Yhteishaussa voit hakea maksimissaan kuuteen valitsemaasi hakukohteeseen, jotka sinun tulee asettaa hakulomakkeella sitovasti mieluisuusjärjestykseen. Täytä ja lähetä hakemus hakuajan puitteissa huolellisesti ja tarkista, että valitset lomakkeelle vain sellaisia hakukohteita, joihin olet hakukelpoinen. Hakukohteita tai niiden järjestystä ei voi muuttaa eikä niitä voi poistaa tai lisätä hakuajan päättymisen jälkeen. Hakukohteeseen ei voida valita hakijaa, jonka korkeakoulu on todennut ei-hakukelpoiseksi. 

Tarkista hakemuksen lähetettyäsi, että saat siitä sähköpostiisi vahvistusviestin. Viestissä on kertakäyttöinen linkki, jonka kautta voit muokata hakemuksesi tietoja (ml. liitteet) hakuaikana. Vaihtoehtoisesti pääset hakemuksellesi myös Oma Opintopolku -palvelun kautta. Pystyt kirjautumaan Oma Opintopolku -palveluun, jos sinulla on verkkopankkitunnukset, sähköinen henkilökortti tai mobiilivarmenne.

Hakulomakkeen voi täyttää vain kerran. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja teet useita hakemuksia, niistä viimeinen jää voimaan.

Mikäli haet valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä (erityisjärjestelyjä), lue niiden hakemisohjeet tältä sivulta.

Hakukelpoisuus 

Jos sinulla ei ole korkeakoulututkintoa, voit hakea kandidaatin ja maisterin tutkintoihin (3 v + 2 v). Avoimen väylän hakukohteisiin voi hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella eli sinulla ei edellytetä olevan ns. yleistä korkeakoulukelpoisuutta (esim. ylioppilastutkintoa), jos olet tehnyt vaaditut opinnot avoimessa yliopistossa. Suoraan maisteriksi voivat hakea vain soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet. Jo korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea myös kandidaatin ja maisterin (3 v + 2 v) tutkintoon. 

Voit hakea yhteishaussa suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa (3 v + 2 v), jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto (pelkkä suomalaisen lukion päättötodistus ilman ylioppilastutkintoa ei anna hakukelpoisuutta yliopistoon)
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)/Deutsche Internationale Abitur -tutkinto (DIA)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)

Voit hakea yhteishaussa suorittamaan pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa (maisteri 2 - 2,5 v), jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon;
 • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tiedekunta on määritellyt hakukohteen valintaperusteissa soveltuvat tutkinnot (tutustu hakukohteen valintaperusteisiin) sekä mahdolliset aiemman tutkinnon lisäksi vaadittavat muut opinnot.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, yliopisto voi kutsua sinut valintakokeeseen. Sinulla tulee olla pakolaisstatuksestasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Kopio kyseisestä päätöksestä tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 10.4.2019 kello 15:00 (ks. liitteiden toimittaminen). Jos haet suoritusoikeutta ylempään korkeakoulututkintoon, hakukelpoisuus arvioidaan yliopiston tiedekunnassa niiden dokumenttien perusteella, jotka toimitat hakemuksesi yhteydessä. Kielitaitovaatimukset koskevat myös ilman koulutusdokumentteja hakevia, ks. kielitaitovaatimukset

Yhteishaun liitteet

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkintosi valmistuu vasta samana keväänä/syksynä, jolloin haet, älä toimita siitä todistuskopiota. Yliopisto saa ylioppilastutkinnon arvosanatietosi rekisteristä.

Jos hakuperusteenasi on jokin muu seuraavista tutkinnoista, sinun tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta, jolla todennat korkeakoulukelpoisuutesi:

 • ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB) (kopio Diplomasta, Results Summary ei riitä)
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)/Deutsche Internationale Abitur -tutkinto (DIA) (kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife)
 • ennen vuotta 2018 suoritettu ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (Huom! Jos tutkintotodistus sisältää sekä päättö- että näyttötodistuksen, toimita kopio molemmista = tutkintotodistus)*
 • ennen vuotta 2003 suoritettu korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa**
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin 

* Tutkintotodistusta ei tarvita, jos olet suorittanut suomalaisen ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen. Yliopisto saa tiedot suoraan rekisteristä.

**Tutkintotodistusta ei tarvita, mikäli sinulla on suomalainen henkilötunnus ja olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa 1.1.2003 jälkeen. Tällöin saamme tutkintotietosi valtakunnallisesta rekisteristä. Mikäli sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai tutkintosi on valmistunut ennen vuotta 2003, sinun tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Mikäli olet suorittanut tutkintosi Maanpuolustuskorkeakoulussa, Novia Ammattikorkeakoulussa tai Högskolan på Ålandissa, sinun on toimitettava tutkintotodistuksen kopio valmistumisvuodestasi riippumatta.

Jos olet hakenut ja saanut tiedekunnalta erivapauden osallistua valintakokeeseen ilman yleistä korkeakoulukelpoisuutta, toimita todistus myönnetystä erivapaudesta hakijapalveluihin annettuun määräaikaan mennessä. 

 • Ulkomaisella tutkinnolla hakevat

  Muualla kuin Suomessa suoritettujen tutkintojen ja opintojen koulutusdokumenttien (tutkintotodistus, mahdollinen päättötodistus tai vastaava, mahdollinen opintorekisteriote) tulee olla virallisesti oikeaksi todistettuja. Virallisesti oikeaksi todistetut dokumentit voivat olla joko dokumentin myöntäneen oppilaitoksen tai julkisen notaarin (maistraatissa) Suomessa oikeaksi todistamia tai laillistettuja kopioita. Dokumentin jokaisella sivulla pitää olla oikeaksi todistajan alkuperäinen allekirjoitus ja leima. Ulkomailla suoritetuista koulutusdokumenteista, jotka eivät ole suomen- tai englanninkielisiä, tulee toimittaa myös virallisesti oikeaksi todistettu suomen- tai englanninkielinen käännös. Virallinen käännös (suomeksi tai englanniksi) voi olla joko

    • todistuksen antaneen oppilaitoksen myöntämä käännös,
    • virallisesti oikeaksi todistettu kopio oppilaitoksen myöntämästä käännöksestä (kopion voi virallisesti todentaa oikeaksi ainoastaan julkinen notaari (maistraatissa),
    • virallisen kääntäjän tekemä käännös tai
    • virallisesti oikeaksi todistettu kopio virallisen kääntäjän tekemästä käännöksestä.


  Toimita siis virallisesti oikeaksi todistettu kopio ulkomailla suoritetusta tutkinnosta ja opintorekisteriotteesta sekä niiden virallisesti oikeaksi todistetut käännökset. Voit tarkistaa Opetushallituksen ylläpitämästä rekisteristä, ketkä Suomessa ovat virallisia kääntäjiä.

  International Baccalaureate-, European Baccalaureate- ja Reifeprüfung/Deutsche Internationale Abitur -tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää.

  Ulkomaiset koulutusdokumentit tulee toimittaa hakijapalveluihin paperisina postitse osoitteella: Hakijapalvelut, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Pelkät sähköiset liitteet hakemukselle eivät riitä.

 

Liitteet keväällä valmistuvilta

 • Jos suomalainen ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä, älä toimita siitä ennakkoarviota tai todistuskopiota (tiedot saadaan suoraan rekisteristä). Tutkinnon ja lukio-opintojen on oltava valmiit viimeistään 6.6.2019. Jos ylioppilastutkintosi ei ole valmistunut 6.6.2019 mennessä, et voi hakea kevään 2019 yhteishaussa ylioppilastutkinnon perusteella, etkä voi saada pisteitä ylioppilastutkinnon arvosanoista. 
 • Jos toisen asteen ammatillinen perustutkintosi, ammatti-/erikoisammattitutkintosi tai RP/DIA -tutkintosi valmistuu keväällä, toimita oppilaitokselta saatu ennakkoarvio valmistumisesta 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6.6.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Jos IB- tai EB-tutkintosi valmistuu keväällä, toimita todistus predicted grades -arvosanoista 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 12.7.2019 klo 15:00 mennessä.  IB-tutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää lähettämään se suoraan Jyväskylän yliopistoon 12.7.2019 klo 15.00 mennessä. Lopulliset arvosanat saamme IB-organisaatiolta sähköisesti.
 • Jos hakuperusteesi on keväällä valmistuva ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, sinun tulee toimittaa 10.4.2019 mennessä opintosuoritusote siihen mennessä valmistuneista opinnoista sekä selvitys keskeneräisistä opintojaksoista. Tutkintotodistus ja opintosuoritusote valmiista tutkinnosta tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6.6.2019.
 

Liitteiden toimittaminen

Yhteishaun liitteet toimitetaan ensisijaisesti lataamalla ne sähköisesti Opintopolun hakulomakkeelle. Toimitusaikaa on viikko hakuajan päättymisestä eli kevään 2019 yhteishaussa liitteidentoimitusaika päättyy 10.4.19 klo 15:00.

Liitteiden lataamiseksi Opintopolkuun:

 • Suositeltavinta on skannata dokumentti PDF-muotoon. Vaihtoehtoisesti voit ottaa dokumentista hyvälaatuiset valokuvat (JPG- tai PNG-muotoiset). Hakijana olet itse vastuussa siitä, että toimittamasi liite on riittävän hyvälaatuinen.
 • Muista sisällyttää liitteeseen kaikki dokumentin sivut. Monisivuinen dokumentti tulee koota yhdeksi liitetiedostoksi.
 • Nimeä tiedostot muotoon: dokumentin nimi_sukunimi_etunimi, esim. tutkintotodistus_Hakija_Hanna.
 • Liitteen tulee olla virkailijan avattavissa ilman hakijalta erikseen pyydettäviä salasanoja tai muita tunnistetietoja.

Hakulomakkeen lähettämisen jälkeen näet liitepyyntösi sähköpostiisi saamassa vahvistusviestissä tai kirjautumalla www.opintopolku.fi -sivun kautta Omaan Opintopolku -palveluun.

Lomakkeelle lataamisen sijaan voit myös toimittaa liitteet hakijapalveluihin myös

 • turvapostilla osoitteeseen hakijapalvelut(a)jyu.fi, tai
 • postitse osoitteella: Hakijapalvelut, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, tai
 • kuriiripalvelun välityksellä osoitteella: Yhteishaun liitteet, Kirjaamo ja arkisto, Seminaarinkatu 15, FI-40100 Jyväskylä (Finland). Puhelinnumero kuriiripalvelua varten: +358408053472, tai
 • tuomalla ne henkilökohtaisesti. Tällöin liitteet tulee viedä Jyväskylän yliopiston kirjaamoon, jonka käyntiosoite on: Seminaarinkatu 15, C-rakennus (yliopiston päärakennus), huone C 140 (1. krs). Kirjaamo on auki arkisin klo 8.00-15.30.

Valtakunnallisissa yhteisvalinnoissa liitteiden toimittamiseen postitse voi olla edelläkerrotusta poikkeavia ohjeita. Tällöin liitteiden toimittamisesta on ohje yhteisvalinnassa mukana olevien hakukohteiden valintaperusteissa sekä sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa Opintopolku.fi.

 • Ohjeet VAKAVA-yhteistyössä mukana olevien hakukohteiden liitteiden toimittamisesta postitse löytyvät VAKAVA-sivuilta

Riippumatta liitteidentoimitustavasta emme huomioi myöhässä toimitettuja tai saapuneita liitteitä. Liitteitä ei palauteta (toimita kopio). Et saa erillistä kuittausta liitteiden perille saapumisesta. Jos liitteissä on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi, ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen; tarkista välillä myös roskapostikansio. Jos sinua ei voida katsoa korkeakoulukelpoiseksi, hakemuksesi hylätään.

 

Kielitaitovaatimukset

Tiedekunta voi päättää, että suomen kielen taidon osoittamiseksi riittää valintakokeessa osoitettu kielitaito (kerrottu hakukohteen valintaperusteissa). Jos valintakokeessa osoitettu kielitaito ei riitä, tulee suomen kielen taito osoittaa jollain seuraavista tavoista (luettelo on tyhjentävä):

 • Perusopetuslain tai lukiolain mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe suomen kielessä vähintään arvosanalla approbatur TAI suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur
 • Ylioppilastutkinnossa suoritettu ylimääräinen suomi äidinkielenä koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kotimaisena kielenä -koe: pitkä oppimäärä (A-kieli) vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) / keskipitkä oppimäärä (B-kieli) vähintään arvosanalla laudatur (L)
 • Korkeakoulututkinto suomen kielellä
 • Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli TAI korkeakoulussa suomen kielessä suoritetut vähintään 35 ov:n tai 70 op:n laajuiset opinnot TAI arvosana cum laude approbatur
 • Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvät kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
 • IB-tutkinnossa A-tason suomi suoritettuna hyväksytyllä arvosanalla TAI B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä suoritettuna hyväksytyllä arvosanalla TAI L2-kielenä vähintään arvosanalla 7
 • Reifeprüfung/Deutsche Internationale Abitur -tutkinnossa suomen kielen äidinkielen koe hyväksytyllä arvosanalla TAI suomen kieli toisena kielenä –koe vähintään arvosanalla 8
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon kielikoe arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen)

 

Tärkeitä yhteishaun päivämääriä

Haku Kevään 2019 yhteishaku Syksyn 2019 yhteishaku
Hakuaika 20.3.-3.4.2019, hakuaika päättyy klo 15:00 4.-18.9.2019, hakuaika päättyy klo 15:00
Liitteiden toimitus 10.4.2019 klo 15:00 mennessä 25.9.2019 klo 15:00 mennessä
Valinnan tulosten julkaisu viimeistään 28.6.2019 viimeistään 29.11.2019
Paikan vastaanotto 8.7.2019 klo 15:00 mennessä 9.12.2019 klo 15:00 mennessä
Ilmoittautuminen yliopistoon xx.xx.2019 klo 15:00 mennessä xx.xx.xxxx klo 15:00 mennessä