14.12.2018

Hakeminen yhteishaussa

Voit hakea Jyväskylän yliopistoon kandidaattiohjelmiin, kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sekä maisteriohjelmiin korkeakoulujen yhteishauissa.

Näin haet

Voit hakea Jyväskylän yliopistoon kandidaattiohjelmiin, kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sekä suomenkielisiin maisteriohjelmiin korkeakoulujen yhteishauissa Opintopolku.fi-palvelussa.

Seuraavat yhteishakukierrokset:

Tarjoamme sinulle opiskelumahdollisuuksia lähes sadassa eri oppiaineessa. Tutustu monialaisen yliopistomme tarjontaan ja löydä itsellesi sopiva ala! 

Tutustu videolla yhteishakuun

Näillä sivuilla olevat hakuohjeemme päivitetään kevään 2019 yhteishaun tietojen osalta tammikuun 2019 alussa, jolloin sivuilla voi näkyä yhtä aikaa kahden hakukierroksen ohjeita. Päivitykset tehdään valmiiksi 15.1.2019 mennessä.

Jos sinulla ei ole korkeakoulututkintoa, voit hakea kandidaatin ja maisterin tutkintoihin (3 v + 2 v). Avoimen väylän hakukohteisiin voi hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella eli sinulla ei edellytetä olevan ns. yleistä korkeakoulukelpoisuutta (esim. ylioppilastutkintoa), jos olet tehnyt vaaditut opinnot avoimessa yliopistossa. Suoraan maisteriksi voivat hakea vain soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet (tarkista hakukohteen valintaperusteet Opintopolku.fi-palvelussa). Jo korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea myös kandidaatin ja maisterin (3 v + 2 v) tutkintoon. 

Täytä hakemus huolellisesti ja tarkista, että valitset lomakkeelle vain sellaisia hakukohteita, joihin olet hakukelpoinen. Hakukohteita ei voi muuttaa, poistaa eikä lisätä hakuajan päättymisen jälkeen. Hakukohteeseen ei voida valita hakijaa, jonka korkeakoulu on todennut ei-hakukelpoiseksi. 

Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit kirjautua Oma Opintopolku -palveluun, jos sinulla on verkkopankkitunnukset, sähköinen henkilökortti tai mobiilivarmenne. Oma Opintopolku -palvelussa voit muokata lomakettasi hakuaikana, päivittää yhteystietojasi, tarkistaa valinnan tuloksen ja ottaa opiskelupaikan vastaan sekä ilmoittautua läsnä olevaksi opiskelijaksi. Saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen myös liitepyynnöt ja ns. secure linkin, jonka kautta voit muokata hakutoiveitasi hakuaikana.

Hakulomakkeen voi täyttää vain kerran (eli muutokset voit tehdä kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun). Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja teet useita hakemuksia, niistä viimeinen jää voimaan.

Hakukelpoisuus 

Voit hakea yhteishaussa suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa (3 v + 2 v), jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto (pelkkä suomalaisen lukion päättötodistus ilman ylioppilastutkintoa ei anna hakukelpoisuutta yliopistoon)
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, niin yliopisto saa tiedon tutkinnostasi suoraan rekisteristä eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistusta. Muussa tapauksessa sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi (saat liitepyynnöt sähköpostiisi, kun olet lähettänyt hakemuksen).

Voit hakea yhteishaussa suorittamaan pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa (maisteri 2 - 2,5 v), jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon;
 • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tiedekunta on määritellyt hakukohteen valintaperusteissa soveltuvat tutkinnot (tutustu hakukohteen valintaperusteisiin) sekä mahdolliset aiemman tutkinnon lisäksi vaadittavat muut opinnot. 

Yhteishaun liitteet

Näet hakulomakkeesi ja siihen liittyneet liitepyynnöt www.opintopolku.fi -sivun kautta kirjautumalla Omaan Opintopolkuun. Saat liitepyynnöt myös hakemuksessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkintosi valmistuu vasta samana keväänä/syksynä, jolloin haet, älä toimita siitä todistuskopiota. Yliopisto saa ylioppilastutkinnon arvosanatietosi rekisteristä.

Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksesta, jolla todennat korkeakoulukelpoisuutesi. Huom! Jos sinulla on ammatillinen perustutkinto, toimita kopio sekä päättö- että näyttötodistuksesta (=tutkintotodistus).

Kopio tarvitaan vain jos sitä on sinulta erikseen hakemuksella pyydetty ja hakuperusteesi on jokin seuraavista tutkinnoista:

 • ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (Huom! Jos tutkintotodistus sisältää sekä päättö- että näyttötodistuksen, toimita kopio molemmista; pelkkä tutkintotodistus ei riitä)
 • korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin 

Liitteiden toimittamisen määräajat: syksyn 2018 yhteishaussa 26.9.2018 klo 15.00 mennessä.

Jos olet hakenut ja saanut tiedekunnalta erivapauden osallistua valintakokeeseen ilman yleistä korkeakoulukelpoisuutta, toimita todistus myönnetystä erivapaudesta hakijapalveluihin annettuun määräaikaan mennessä. 

Keväällä valmistuvat

Jos suomalainen ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä, älä toimita siitä todistuskopiota (tiedot saadaan suoraan rekisteristä). Jos hakuperusteesi on jokin muu keväällä valmistuva tutkinto, toimita oppilaitokselta saatu ennakkoarvio valmistumisesta 13.4.2018 klo 15:00 mennessä. Sinun tulee toimittaa kopio virallisesta tutkintotodistuksesta kevään 2018 yhteishaussa 7.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Liitteitä ei palauteta (toimita kopio). Et saa erillistä kuittausta liitteiden perille saapumisesta. Jos liitteissä on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi, ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Jos sinua ei voida katsoa korkeakoulukelpoiseksi, hakemuksesi hylätään. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

 • IB-, EB- ja RP -tutkinnot

  International Baccalaureate-, European Baccalaureate- ja Reifeprüfung-tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää.

  IB-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestaan (Diploma vuoteen 2012 saakka ja The Diploma of the International Baccalaureate vuodesta 2013 lukien). Keväällä valmistuva toimittaa Candidate Predicted Grades –ennakkoarvion 13.4.2018 klo 15:00 mennessä. Lopullinen tutkintotodistus tulee toimittaa 13.7.2018 klo 15:00 mennessä.

  RP-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Hakukeväällä valmistuva toimittaa kopion ennakkoon saatavasta tutkintotodistuksen arvosanasivusta liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä.

 • Ulkomaisella tutkinnolla hakevat

  Ulkomailla suoritetuista tutkintotodistuksista, jotka eivät ole suomen- tai englanninkielisiä, tulee toimittaa myös virallisesti oikeaksi todistettu suomen- tai englanninkielinen käännös. Virallinen käännös (suomeksi tai englanniksi) voi olla joko

  • todistuksen antaneen oppilaitoksen myöntämä käännös,
  • virallisesti oikeaksi todistettu kopio oppilaitoksen myöntämästä käännöksestä (kopion voi virallisesti todentaa oikeaksi ainoastaan julkinen notaari (maistraatissa),
  • virallisen kääntäjän tekemä käännös tai
  • virallisesti oikeaksi todistettu kopio virallisen kääntäjän tekemästä käännöksestä.


  Toimita siis kopio ulkomailla suoritetusta tutkinnosta ja käännös.


Poikkeavat liitteiden toimitusosoitteet

Huomioi seuraavien valintojen poikkeavat liitteiden toimitusosoitteet:

 • Biologian yhteisvalinta

  Kaikki biologian yhteisvalinnan liitteet tulee toimittaa Itä-Suomen yliopistoon ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen liitteet(at)teamplace.uef.fi. Jos sähköinen toimitus ei ole mahdollista, toimita liitteet osoitteeseen:

  Itä-Suomen yliopisto
  Hakijapalvelut
  PL 1627
  70211 Kuopio

 • Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

  Kaikki kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa koskevat hakulomakkeen liitteet tulee toimittaa Itä-Suomen yliopistoon.

  Ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi. Jos sähköinen toimitus ei ole mahdollista, toimita liitteet osoitteeseen:

  Itä-Suomen yliopisto
  Hakijapalvelut
  PL 1627
  70211 Kuopio

  Ks. hakulomake ja liitteet.

 • Lastentarhanopettajien ja luokanopettajien yhteisvalinnat

  Lastentarhanopettajien ja luokanopettajien yhteisvalinnoissa liitteet tulee toimittaa siihen yliopistoon, johon haet ensisijaisesti. Hakulomake ilmoittaa liitteiden toimitusosoitteen.

 • Sosiaalityön yhteisvalinta

  Sosiaalityön yhteisvalinnassa hakevien liitteet tarkistetaan Tampereen yliopistossa.

  Hakijapalvelut
  Kalevantie 4
  33014 Tampereen yliopisto 

Kielitaitovaatimukset

Tiedekunta voi päättää, että suomen kielen taidon osoittamiseksi riittää valintakokeessa osoitettu kielitaito (kerrottu hakukohteen valintaperusteissa). Jos valintakokeessa osoitettu kielitaito ei riitä, tulee suomen kielen taito osoittaa jollain seuraavista tavoista (luettelo on tyhjentävä):

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi
 • Perusopetuslain tai lukiolain mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe suomen kielessä vähintään arvosanalla approbatur TAI suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur
 • Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8
 • IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2)
 • EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4)
 • Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta
 • Korkeakoulututkinto suomeksi
 • Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi

 Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat):

 • Yleinen kielitutkinto: taitotaso 5 kaikista osa-alueista
 • Valtionhallinnon kielikoe: taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa

 

Tärkeitä yhteishaun päivämääriä

Haku Kevään 2019 yhteishaku Syksyn 2018 yhteishaku
Hakuaika 20.3. - 3.4.2019, hakuaika päättyy klo 15:00 5.-19.9.2018, hakuaika päättyy klo 15:00
Liitteiden toimitus 10.4.2019 klo 15:00 mennessä 26.9.2018 klo 15:00 mennessä
Valinnan tulosten julkaisu viimeistään 28.6.2019 viimeistään 29.11.2018
Paikan vastaanotto 8.7.2019 klo 15:00 mennessä 11.12.2018 klo 15:00 mennessä
Ilmoittautuminen yliopistoon xx.xx klo 15:00 mennessä  4.1.2019 klo 15:00 mennessä