05.07.2018

Tietosuojailmoitukset / Privacy Notices

Henkilötietojen käsittely Jyväskylän yliopistossa 

Jyväskylän yliopisto käsittelee henkilötietoja osana toimintaansa. Tätä käsittelyä on kuvattu tarkemmin alla olevissa tietosuojailmoituksissa. Yliopiston keskeinen tehtävä on edistää vapaata tutkimusta, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä toimia vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. 

Jyväskylän yliopisto käsittelee toiminnassaan opiskelijoiden, henkilökunnan ja tutkittavien tietoja. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä myös sen vuoksi, että yliopistoyhteisölle voidaan tarjota työvälineitä työtehtävien hoitamiseksi, opiskelijoiden opiskelun mahdollistamiseksi sekä käyttövaltuuksien ja tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi.Yliopisto pitää myös sidosryhmäyhteistyötä tärkeänä ja sitä varten käsitellään alumni-, markkinointi-, asiakas- ja kumppanitietoja.

Rekisteröidyn oikeudet:

 Oikeuksia koskevan pyynnön tekeminen

Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin alla olevissa tietosuojailmoituksissa.

Henkilötietoryhmien tarkempiin käsittelykuvauksiin pääset alla olevien tietojen kautta

 

Opintohallinto ja opetus

Opiskelijoiden apurahat

Student Life -graduapuraha maisteritutkielmaan Hakemus https://www.jyu.fi/studentlife/studentlifetutkimus/graduapurahahakemusk2018/ ja haun tietosuojailmoitus https://www.jyu.fi/studentlife/studentlifetutkimus/tietosuojailmoitusmaisteritutkielma-apurahat

Student Life -tutkimusapurahahakemus 2018

Hakemus  https://www.jyu.fi/studentlife/studentlifetutkimus/sltutkimustukihakulomake2018/ ja hakuun liittyvä tietosuojailmoitus https://www.jyu.fi/studentlife/studentlifetutkimus/tietosuojailmoitus

Jyväskylän yliopiston Normaalikoulu

Opiskelijavalinta

  • Opiskelijavalinta (Avoin yliopisto, Executive MBA, psykoterapeuttikoulutus, IT-tiedekunnan täydennyskoulutus/Urasilta, JOO ja erilliset opinnot)

Henkilöstö- ja taloushallinto

Yliopiston työvälineet

Asiakirjahallinto

Yliopiston turvallisuus

Avoimen tiedon keskus

Sidosryhmäyhteistyö

Keskitetyt kyselyt

Talouspalvelut

Tutkimustiedot

Tietovarasto

Muut palvelut ja verkkosivut

Tutkimusdata

Yliopiston tutkimusdatasta pidetään yllä selostetta käsittelytoimista (tutkijan toimittaman tietosuojailmoituksen perusteella) valvontaviranomaista ja yliopiston sisäistä käyttöä varten. Tutkittavia informoidaan henkilötietojen käsittelystä tietosuojailmoituksessa (tai vastaavan sisältöisellä dokumentilla), joka toimitetaan myös tietosuojavastaavalle (tietosuoja@jyu.fi).