27.02.2019

Tietosuojailmoitukset ja henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely Jyväskylän yliopistossa 

Jyväskylän yliopisto käsittelee henkilötietoja osana toimintaansa. Tätä kuvataan alla olevissa tietosuojailmoituksissa. Yliopiston keskeinen tehtävä on edistää vapaata tutkimusta, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä toimia vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. 

Jyväskylän yliopisto käsittelee toiminnassaan opiskelijoiden, henkilökunnan ja tutkittavien tietoja. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä myös sen vuoksi, että yliopistoyhteisölle voidaan tarjota työvälineitä työtehtävien hoitamiseksi, opiskelijoiden opiskelun mahdollistamiseksi sekä käyttövaltuuksien ja tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Yliopisto pitää myös sidosryhmäyhteistyötä tärkeänä ja sitä varten käsitellään alumni-, markkinointi-, asiakas- ja kumppanitietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tietää henkilötietojen käsittelystä

Jos haluat tutustua oikeuksiisi tai käyttää niitä, pääset tästä katsomaan tarkempaa kuvausta: Rekisteröidyn oikeudet

Alla olevissa tietosuojailmoituksissa on kuvattu ne henkilötietojen käsittelytoimet, jotka ovat yliopiston vastuulla. Henkilötietojen käsittelyä koskevat vastuut on jaettu yliopiston eri yksiköille, joiden yhteystiedot löytyvät ilmoituksista. Voit olla yhteydessä myös yliopiston tietosuojavastaavaan: tietosuoja(at)jyu.fi tai 040 805 3297.

Ilmoita tietoturvaloukkauksesta

Voit ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta tai -epäilystä Jyväskylän yliopistolle. Voit ilmoittaa myös esimerkiksi tietojen kalastelusta.
Ohjeet ja toimintamalli ilmoituksen tekoon.

Tietosuojailmoitukset:

Opintohallinto ja opetus

Opiskelijoiden apurahat

Jyväskylän yliopiston Normaalikoulu

Opiskelijavalinta

  • Opiskelijavalinta (Avoin yliopisto, Executive MBA, psykoterapeuttikoulutus, IT-tiedekunnan täydennyskoulutus/Urasilta, JOO ja erilliset opinnot)

Henkilöstö- ja taloushallinto

Yliopiston työvälineet

Asiakirjahallinto

Yliopiston turvallisuus

Avoimen tiedon keskus

Sidosryhmäyhteistyö

Keskitetyt kyselyt

Talous- ja tilapalvelut

Tutkimustiedot

Tietovarasto

Muut palvelut ja verkkosivut

Tutkimusdata

Yliopiston tutkimusdatasta pidetään yllä selostetta käsittelytoimista (tutkijan toimittaman tietosuojailmoituksen perusteella) valvontaviranomaista ja yliopiston sisäistä käyttöä varten. Tutkittavia informoidaan henkilötietojen käsittelystä tietosuojailmoituksessa (tai vastaavan sisältöisellä dokumentilla), joka toimitetaan myös tietosuojavastaavalle (tietosuoja@jyu.fi).