Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto JYX

Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto JYX julkaisee, jakaa ja tallentaa yliopiston julkaisuja ja niihin liittyviä tietoja.

Jyväskylän yliopisto on sitoutunut keräämään ja käsittelemään henkilötietojasi oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla ja noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettua lainsäädäntöä. Tämä tietosuojailmoitus kuvaa, miten yliopisto hallinnoi henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti.

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto JYX julkaisee, jakaa ja tallentaa yliopiston julkaisuja ja niihin liittyviä tietoja. Julkaisuarkistossa olevan julkisen sisällön perustiedot ovat saatavilla avoimilla rajapinnoilla, joita hyödyntävät kansalliset ja kansainväliset avoimet julkaisuportaalit (esim. Finna, OpenAire, BASE, Kansallinen urheilututkimustietokanta).

Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohtaan 1e käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Yliopisto käsittelee, tilastoi, analysoi ja julkaisee yliopiston tutkimustoimintaan ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyviä henkilötietoja yliopistolain §2 mukaisten tehtävien suorittamiseksi. Tutkimustoiminnan tiedot ovat julkisia. Yliopisto viestii aktiivisesti tutkimustoiminnastaan hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Julkaisuarkisto JYX toteuttaa omalta osaltaan tätä tavoitetta.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Julkaisuarkisto JYX sisältää tietoja Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan tuottamista julkaisuista ja muista tietoaineistoista. Arkisto käsittelee vain julkaisuihin liittyvää henkilötietoa.

Julkaisuarkistosta on löydettävissä henkilöiden nimet ja niiden eri versiot, kansainvälisiä tutkijatunnisteita sekä laitos- ja oppiainetietoja. Julkaisuarkisto voi sisältää myös tietoja julkaisuihin liittyvistä projekteista sekä tutkimusrahoituksesta.

Julkaisuarkistossa ei käsitellä arkaluonteisia tietoja. Tietoja ei käytetä profilointiin.

Pääasialliset tietolähteet:

  • Jyväskylän yliopiston tutkimustietojärjestelmä TUTKA/Converis
  • Kirjastojärjestelmä
  • Henkilön itse Avoimen tiedon keskukseen antamat tiedot
  • Julkaisuista löytyvät tiedot

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Henkilötietojen käsittelyoikeudet ovat Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen pääkäyttäjillä. Tiedonsiirroissa ym. henkilötietoja käsittelevät myös yliopiston Digipalveluiden asiantuntijat. Palvelimet sijaitsevat Jyväskylän yliopistossa.

Tiedot julkaistaan avoimessa julkaisuarkistossa https://jyx.jyu.fi/, josta ne ovat julkisesti luettavissa. Julkaisuarkisto voi tuottaa erilaisten rajapintojen (RSS, OAI-PMH) kautta haluttuja luetteloita julkaisuista tai muista julkaisuarkiston materiaaleista, joita voidaan jakaa mille tahansa verkkosivuille.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Julkaisuihin liittyvät henkilötiedot julkaistaan avoimessa julkaisuarkistossa, josta ne ovat täysin julkisesti luettavissa koko maailmassa.

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

Arkiston tavoitteena on säilyttää Jyväskylän yliopistossa tuotettua aineistoa pitkäaikaisesti, joten julkaisuarkiston aineistojen sisältämät, julkaisuihin liittyvät henkilötiedot säilytetään pysyvästi.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

 

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
  • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle : https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja Avoimen tiedon keskus vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Palvelupäällikkö Irene Ylönen

irene.ylonen@jyu.fi, puh. 050 428 5259

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot:

tietosuoja@jyu.fi, puh. 040 805 3297 

 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu 20.11.2018 alkaen.