23.05.2018

Yliopiston verkkomaksupalvelu

Jyväskylän yliopiston talouspalvelut, tietosuojailmoitus

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Verkkomaksupalvelua käytetään Jyväskylän yliopiston verkkomaksupalveluiden tilaus- ja maksutransaktioiden hallintaan. Palvelun kautta asiakas voi ostaa tuotteita verkkokaupasta, tulostus- ja kopiokiintiötä, maksaa liikunta- tai tapahtumamaksun, ostaa sovelluksen tai maksaa muun verkkomaksuna kerättävän maksun.

Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (EU 679/2016 artiklan 6.1 b).

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme?         

Palvelun henkilötiedot saadaan suoraan maksun tekijältä. Tietoja ovat organisaation tai taustaorganisaation nimi, organisaation mahdollinen VAT-numero tai Y-tunnus, nimi, henkilötunnus (pyydetään vain ilmoittautumis- ja maksutapahtumissa, joissa asiakkaan yksiselitteinen tunnistaminen on välttämätöntä), sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedot käsitellyistä tilauksista ja tilauksen seurannasta, tiedot maksutavasta, tilausten Postin seurantatiedot sekä asiakkaan lupa tai kieltäytyminen markkinointiin.

 

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Tietoja käsittelevät Jyväskylän yliopistoon työsopimussuhteessa olevat yliopistopalvelujen henkilöt, joiden työtehtäviin verkkomaksuihin liittyvät tehtävät kuuluvat.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille käsiteltäväksi.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietojen käsittelijät ovat työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon.

Tietoryhmien poistamisen määräajat ovat samat kuin määräajat tietojen säilyttämiseen kirjanpitojärjestelmässä eli kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.

Kielto-oikeuden käyttäminen

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely siltä osin, kun se perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai perua antamasi suostumus, kun käsittely perustuu suostumukseen (markkinointi). Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn tai peruuttaa antamasi suostumuksen ilmoittamalla siitä Jyväskylän yliopiston kirjaamoon (kirjaamo@jyu.fi). Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tehtyihin käsittelytoimiin.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
  • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu
  • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
  • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista.

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Verkkomaksupalvelun käyttöoikeudet on määritetty tasoihin erilaisin tietoja näkyvyyttä rajaavin näkymin kunkin verkkomaksupalvelun käyttötarkoituksen mukaan. Tämän lisäksi Jyväskylän yliopistoon työsuhteessa olevilla järjestelmän ylläpitäjillä on pääsy verkkomaksupalvelun tietoihin. Jokainen käyttöoikeus on rajattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot säilytetään Jyväskylän yliopiston palvelinsalissa fyysisesti lukitussa tilassa sekä palomuurien takana.

 

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja Talouspalvelut vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Kari Jaakonaho Talouspalvelut PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto

+358505919515

 

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297 

 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 25.5.2018 alkaen.