21.06.2018

Yliopistopalvelut

Yliopistopalvelut ja yhteystiedot

Hallintojohtajan ryhmä

Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, puh. +358 50 591 9522

Hallintojohtajan ryhmän keskeisiä tehtäviä ovat mm. yliopiston hallituksen ja rehtorin käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelu, johdon tukipalvelut, varainhallinta ja omistajaohjaus, sisäinen tarkastus, yrittäjyyden edistäminen yliopistotasolla ja oikeudelliset palvelut.

Henkilöstön yhteystiedot

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka, jouni.valjakka@jyu.fi, puh. +358 50 336 5404

Henkilöstöpalvelut-vastuualue toimii yliopiston ja yksiköiden johdon strategisen henkilöstöjohtamisen kumppanina ja edistää henkilöstötyötä yliopistossa. Se toteuttaa henkilöstöohjelman kautta yliopiston henkilöstöpolitiikkaa ja osallistuu sen luomiseen. Lisäksi henkilöstöpalvelut vastaa henkilöstöohjelman arvioinnin ja seurannan tulosten analysoinnista sekä henkilöstötyötä edelleen kehittävien toimenpiteiden tuottamisesta. Vastuualueen johto osallistuu lisäksi yliopiston työnantajapolitiikan luomiseen ja keskitettyyn työnantajatoimintaan sekä henkilöstövoimavarojen strategiseen ohjaukseen.

Yhteydenotot:

  • Henkilöstöasiantuntija Sirkka Aho-Laitinen, sirkka.m.aho-laitinen@jyu.fi, puh + 358 400 248 065, henkilöstöhallintopalvelut
  • Projektipäällikkö Pasi Anttonen, pasi.anttonen@jyu.fi, puh. +358 400 248 066, henkilöstöjärjestelmät
  • Henkilöstöasiantuntija Ulla Huttunen, ulla.m.huttunen@jyu.fi, puh. +358 50 3109 981, henkilöstön kehittäminen
  • Henkilöstöasiantuntija Piia Löppönen, piia.lopponen@jyu.fi, puh. +358 400 247 689, henkilöstön kehittäminen

IT-palvelut

Digijohtaja Ari Hirvonen, ari.p.hirvonen@jyu.fi, puh. +358 40 504 5891

Yhteydenotot: palvelupiste@jyu.fi
Palveluiden yhteystiedot

Palvelukeskus

Palvelukeskuksen johtaja Tarja Keihäsvuori, tarja.keihasvuori@jyu.fi, puh. +358 40 805 4545

Palvelukeskus tarjoaa asiakkailleen talous-, henkilöstö-, matka-, hankehallinnon palveluja sekä sihteeripalveluja. Palvelukeskuksen asiakkaina on koko yliopisto. Palvelukeskus henkilökunnalle intranetissä.

Koulutuspalvelut

Opintopalvelujohtaja Mari Ikonen, mari.a.ikonen@jyu.fi, puh. +358 40 805 4678

Koulutuspalveluiden tehtävänä on vastata yliopiston opintohallinnon palveluista ja tuesta, koordinoida kansainvälistä liikkuvuutta sekä tarjota työelämäpalveluita.  Koulutuspalvelut palvelee hakijoita, opiskelijoita, henkilökuntaa ja opetusta antavia yksiköitä sekä yhteistyökumppaneita.

Yhteydenotot:
Hakijapalvelut: hakijapalvelut@jyu.fi
Opiskelun tukipalvelut: opiskelijapalvelut@jyu.fi
Kansainväliset palvelut: international-office@jyu.fi
Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta: simhe-info@jyu.fi

Koulutuspalveluiden henkilöstö (tiedekuntien ja erillislaitosten lähipalvelut)

Strateginen johtaminen ja kehittäminen

Strategiajohtaja Kari Pitkänen, kari.j.pitkanen@jyu.fi, puh. +358503641010

Strategisen kehittämisen missio on tukea yliopistoa sen strategisten tavoitteiden suunnittelussa, toteuttamisessa, ja toteutumisen arvioinnissa, eli kaiken kaikkiaan tukea yliopistoa sen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Yksikkö toimii yhteistyössä koko yliopistoyhteisön kanssa tarjoten suunnittelun, laadunkehittämisen ja strategisen päätöksenteon ja johtamisen tueksi toimintaa koskevaa palautetietoa, kehittämisosaamista sekä näkökulmia niin kansalliseen kuin kansainväliseen korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan.

Talouspalvelut

Talousjohtaja Päivi Seppä, paivi.seppa@jyu.fi, puh. +358 50 591 9522

Talouspalvelut vastaa yliopistolle kuuluvista tehtävistä, joita ovat mm. kirjanpito ja tilinpäätös, talousarvion suunnitelmatietojen ylläpito ja toteuttamisen yleisvalvonta. Yksikkö huolehtii myös kotimaisten ja ulkomaisten laskujen käsittelystä ja  maksatuksesta, tulojen seurannasta, osasta laskutusta ja perinnästä, rahastojen taloudenhoidosta sekä hankinta-asioiden hoidosta. Talouspalvelut-ryhmä valvoo yliopiston rahankäyttöä siten, että se tapahtuu säädösten ja tehtyjen päätösten mukaisesti ja vastaa siitä, että rahaliikenne sujuu ja siitä raportoidaan asianmukaisesti.

Tutkimus- ja kampuspalvelut

Yhteysjohtaja Anu Mustonen, anu.mustonen@jyu.fi, puh. +358 50 564 9022

Markkinointi- ja viestintäpalvelut

Markkinointi- ja viestintäpalvelut -yksikkö tukee yliopiston perustehtävän ja strategian toteuttamista. Palveluyksikkö luo markkinoinnin ja viestinnän välineitä ja kanavia sekä tukee, konsultoi ja koordinoi yliopistoyhteisön verkottuvaa toimintaa. Se vastaa yliopiston ulkoisen ja sisäisen viestinnän ja markkinoinnin sekä kumppanitoiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä yhdessä muiden yksiköiden ja niiden viestintäyhdyshenkilöiden kanssa.

Yhteydenotot:

viestinta@jyu.fi, puh. +358 40 805 4403
  • Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Taina Erkkilä: puh. +358 40 805 5166, taina.h.erkkila@jyu.fi
  • Viestintäpäällikkö Liisa Harjula (sisäinen ja ulkoinen viestintä): puh. +358 40 805 4403, liisa.harjula@jyu.fi
  • Viestintäpäällikkö Miikka Kimari (digitaalinen viestintä, sosiaalinen media): puh. +358 50 522 2015, miikka.kimari@jyu.fi
  • Henkilöstön yhteystiedot

Käyntiosoite: Päärakennus (C)

Kampuspalvelut

Kirjaamo ja arkisto

Asianhallintavastaava Jani Hartonen, jani.hartonen@jyu.fi, puh. +358 40 805 3474

Kirjaamo vastaa yliopiston asiakirjahallinnosta vastaanottamalla ja rekisteröimällä yliopistolle saapuvat asiakirjat. Kirjaamo ylläpitää asiahallintajärjestelmää (diaari), jonka avulla on mahdollista seurata asioiden käsittelyä.

 

Kirjaamo vastaa myös rekisteröityjä asiakirjoja koskeviin kysymyksiin sekä asiakirjapyyntöihin. Julkisuusnäkökohdat huomioiden asiakirjoihin voi perehtyä kirjaamossa. Käyntiä varten on hyvä sopia etukäteen aika kirjaamon henkilökunnan kanssa.

 

Kirjaamo huolehtii yliopiston päätearkistosta ja vastaa yliopiston pysyvästi säilytettävien asiakirjojen kokoamisesta, luetteloinnista ja tietopalvelusta.

Yhteydenotot: kirjaamo@jyu.fi, p. 040 805 3472
Käyntiosoite: Päärakennus (C140), ma-pe 8.00-15.30

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Tutkimusrahoituksen erityisasiantuntija Elina Humala, elina.humala@jyu.fi, puh. +358 40 805 4715

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut auttaa tutkimusrahoituksen hakemisessa ja tarjoaa asiantuntija-apua tutkimushankkeiden suunnittelussa, keksintöasioissa sekä tutkimustulosten hyödyntämisessä.

Yhteydenotot: ris@jyu.fi

Henkilöstön yhteystiedot