07.04.2019

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa

KUMU tulee!

Mut mikä se on se kultyyri? Kas, siinäpä pulma on jyyri. (E. Leino)

KUMU on uusi tutkinto-ohjelma, jossa yhdistyvät etnologia, antropologia ja kulttuuripolitiikka.

KUMU toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kanssa. Opetus aloitetaan vuonna 2019 ja siirtymä uuteen tutkinto-ohjelmaan toteutuu vaiheittain.

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (KUMU) tutkii ihmisiä, yhteisöjä ja kulttuureita etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan näkökulmista. Erilaisia ilmiöitä opitaan ymmärtämään haastattelemalla ja havainnoimalla ihmisiä, tutkimalla arkistoja, mediaa ja verkkoa sekä analysoimalla puhetta, tekstiä ja tilastoja.

Meitä kiinnostavat kaikenlaiset kulttuuriset ilmiöt, kuten traditiot, rituaalit, taide, media, arki, yhteisöt ja elämäntavat sekä kultuuria koskeva päätöksenteko. KUMU ei myöskään kaihda yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia haasteita, kuten eriarvoisuutta, köyhyyttä, riippuvuuksia, osattomuutta, väkivaltaa ja konflikteja.

KUMU:sta valmistunut on kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja poliittisten ilmiöiden asiantuntija. Hän voi työllistyä kotimaisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin, järjestöihin, yrityksiin, museoihin ja arkistoihin sekä enenevissä määrin maahanmuuttoon ja hallintoon liittyviin tehtäviin. Monet työskentelevät tutkijoina, toimittajina tai opetus- ja viestintäalalla.

KUMU on etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan yhdistävä tutkinto-ohjelma – ainoana maailmassa! Tutkinto-ohjelma on perustettu vastaamaan haasteeseen, jonka nopeasti muuttuva maailma esittää perinteiselle kulttuurien tutkimukselle. Tutustu opintosuunnitelmaamme tästä tai sivuaineopiskelijoille tästä.

KUMU pähkinänkuoressa

1. KUMU yhdistää humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja opetusta ainutlaatuisella tavalla Suomessa. Opiskelijasta kehittyy monipuolinen kulttuurialan asiantuntija. 

2. KUMU on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja sen tutkimuspohjaisen kehittämisen edelläkävijä Suomessa. Opetuksessa panostetaan poikkeuksellisen paljon työelämäläheisyyteen ja projektityön opetteluun sekä työelämän eri trendeihin, malleihin ja käytäntöihin. KUMU varmistaa, että opiskelijoilla on työelämäläheistä osaamista ja kontakteja työnantajiin, mikä auttaa nopeaan työllistymiseen valmistumisen jälkeen. 

3. KUMUssa käytetään opiskelijakeskeisiä oppimismenetelmiä ja konnektiivista pedagogiikka, mikä ohjaa henkilökuntaa, opiskelijoita ja yhteisöjä olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tutkimuslähtöinen opetus, monitieteisyys, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja kansainvälisyys ovat olennaisimmat periaatteemme. Opiskelijoiden vuorovaikutus alumnien kanssa auttaa urasuunnittelussa.

4. KUMUn opetuksessa yhdistyvät monipuoliset laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät. Opiskelijoilla on poikkeuksellisen laajat menetelmälliset taidot.

5. KUMU ymmärtää käsitteen kulttuuri poikkeuksellisen laajasti, sillä määritelmään sisältyvät sekä kulttuurien tutkimuksen että taidealojen näkökulmat. KUMU tarjoaa täysin uniikkeja näkökulmia kulttuuriin. Suomesta ei löydy toista koulutusohjelmaa, joka yhdistää kulttuurien tutkimuksen perinteiset alat (kansatiede, folkloristiikka, antropologia) ja kulttuuripolitiikan. Kulttuuripolitiikkaa ylipäätään ei opeteta muualla Suomessa, ja ulkomaillakin koulutusta on vähän.

 
Ota koppi haasteesta ja tule meille opiskelemaan!

Haluaisitko kuulla, millainen KUMU on oppiaineena tai kenen kannattaa hakea KUMU:un opiskelemaan? Katso myös muut KUMU:sta kertovat videot täältä!

 

In English