21.11.2016

Taidehistoria ja taidekasvatus

 tyyny.jpg

Oletko kiinnostunut siitä, miten taidetta vastaanotetaan ja tulkitaan? Sitten tämä koulutus on sinua varten! Opintojen alussa perehdyt sekä taidehistorian että taidekasvatuksen perusteisiin ja valitset näistä kiinnostavamman opintosuunnan.

Valinnan teet viimeistään kandidaatinseminaariin osallistuessasi ja kandidaatintutkielmaa tehdessäsi eli toisena tai kolmantena opintovuonna. Lisäksi jo aineopintovaiheen alusta lähtien voit valinnaisten opintojen avulla suunnata tutkintoa juuri sinua kiinnostaviin osa-alueisiin ja teemoihin.

Koulutuksen myötä sinusta tulee laaja-alainen, näkemyksellinen ja osaava taide- ja kulttuurielämän vaikuttaja!

Taidehistoria

Taidehistoriassa kohteena on koko visuaalisen kulttuurin kenttä! Voit tutustua sekä kuvataiteiden, rakennetun ympäristön ja muotoilun että laajemmin visuaalisen kulttuurin ja kulttuuriympäristön ilmiöihin. Kiinnostavatko vaikkapa tuntemattomaksi jääneet taiteilijat, graffitit, kirkkotaide, kaupunkisuunnittelu, moderni estetiikka, taidemarkkinat, ekologinen taide tai kuvasymbolien salat? Saat opintojesi aikana yleiskäsityksen taidehistoriasta tieteenalana ja opit analysoimaan ja tulkitsemaan sen ilmiöitä: taiteen suuntauksia ja eri taideilmiöiden tavoitteita, luonteenomaisia piirteitä ja historiallisia yhteyksiä.

 Lue lisää taidehistoriasta.

Taidekasvatus

Taidekasvatuksessa taide ymmärretään laajasti ihmisille luontaisena, kaikkiin kulttuureihin kuuluvana toimintana, joka eri kulttuureissa saa erilaisia muotoja ja merkityksiä. Miten performanssi, taidemaalaus, kaupunkimaisema, näytelmä tai luova liike syntyy - ja miten se koetaan? Tai haluatko tutustua siihen, miten taidetta hyödynnetään opetuksessa, koulutuksessa, kulttuurilaitoksissa, työelämässä ja hoitoympäristöissä? Jyväskylän yliopiston taidekasvatukselle on ominaista käsitellä kaikkia taiteita eikä rajoittua esimerkiksi vain visuaalisiin taiteisiin tai ainoastaan ammatti- tai harrastajataiteeseen. Opintojen myötä sinulle kehittyy kyky nähdä ja huomioida taidekasvatuksen rooli erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten elämässä.

 Lue lisää taidekasvatuksesta.