Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen erikoistunut Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on yksi johtavia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yksikköjä Suomessa. Vahvuuksiamme ovat tutkimuksen korkea laatu, hyvä kansainvälinen maine, aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, kannustava ympäristö ja opiskelijatyytyväisyys. Laitoksella työskentelee yli sata opettajaa ja tutkijaa. Perustutkinto-opiskelijoita on noin 1500 ja jatko-opiskelijoita yli 200.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella tehdään tieteenalarajat ylittävää, ongelmalähtöistä tutkimusta, jonka avulla tulkitaan ja selitetään yhteiskunnallisia ja poliittisia ilmiöitä ja kriisejä, yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutusta, sekä selvitetään ja ratkaistaan filosofian keskeisiä ongelmia. Tieteellisen perustutkimuksen lisäksi pyrimme tieteen keinoin edesauttamaan tasa-arvoisemman, turvallisemman, suvaitsevaisemman ja avoimemman yhteiskunnan rakentamista.

Tutkimuksen kolme painoalaa ovat (1)  filosofisen ja poliittisen ajattelun traditiot, (2) kestävät yhteiskunnat sekä (3) hyvinvoinnin ja hoivan politiikat.

Uutiset
Islamin filosofisen ja teologisen perinteen tuntemus vie pohjaa fundamentalismilta, islamofobialta sekä tarkoitushakuiselta yhteiskunnalliselta vastakkainasettelulta.
Hanke
Utopia metodina. Yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksien artikulaatioita -hanke
Uutiset
Tove Janssonin kirjallisuus kuvaa oivaltavasti inhimillisen toiminnan motiiveja