09.11.2018

Opiskelu YFI-laitoksella

Opinnot ja opetus

  • Opetusohjelmat
  • Opetussuunnitelmat
    • vastaavuustaulukot (OPS 2014-17 vs. OPS 2017-20)
    • siir­ty­mi­nen uu­teen ope­tus­suun­ni­tel­maan ja tut­kin­to-oh­jel­maan (siir­ty­mi­sen pe­ri­aat­teet)

Työelämä ja harjoittelu