Yhteiskuntapolitiikka

 

ykpkuva.jpeg

Yhteiskuntapolitiikka on soveltava yhteiskuntatiede, joka tuottaa teoreettisesti perusteltua tietoa yhteiskunnasta ja soveltaa sitä erilaisissa yhteiskuntapoliittisissa toimintayhteyksissä. Tutkimus kohdentuu hallinnan ja vallan mekanismeihin, kriiseihin, sosiaalipolitiikkaan, yhteiskunnalliseen tasa-arvoon sekä kulttuuriin, talouteen ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin. 

Jyväskylässä yhteiskuntapolitiikan opetuksen keskeisiä teemoja ovat kotimainen ja kansainvälinen sosiaali- ja työpolitiikka, kestävä kehitys, sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus, arki, ikääntyminen ja hoiva, vuorovaikutus sekä yhteisöt ja kansalaistoiminta. Näiden lisäksi opetuksen teemoihin kuuluvat yhteiskunnallisen ja sosiaalisen toiminnan teknologiavälitteisyyden havaitseminen ja ymmärtäminen, samoin kansainvälisen integraation ja vuorovaikutuksen arviointi yhteiskuntapolitiikan eri toiminta-areenoilla.

Yhteiskuntapolitiikan oppiaineesta valmistuvat työllistyvät hyvin monenlaisiin tehtäviin. Perinteisesti työtehtävät ovat sijoittuneet julkisen sektorin organisaatioihin strategisiin ja johtaviin tehtäviin (valtiolle ja kunnille) ja vastaaviin tehtäviin kolmannelle sektorille (järjestöihin). Nykyisin myös yksityinen sektori työllistää kasvavissa määrin. Tehtävät ovat usein yhteiskunnallisia asiantuntija- ja tiedotustehtäviä. Lisäksi koulutus antaa hyvän pohjan poliittiseen vaikuttamiseen esimerkiksi politiikan asiantuntija- ja johtotehtäviin.