22.03.2019

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Humanistis‐yhteiskuntatieteelliselle tiedolle ja ymmärrykselle on yhä enemmän tarvetta nyky‐yhteiskunnassa. Ihmistieteet ovat merkittävässä roolissa globaalien kehitystrendien ja yhteiskunnallisten muutosten ennakoinnissa ja ongelmien ratkaisussa sekä suurten tietomassojen hallinnassa.

Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen tiedekunta:

  • keskittyy kulttuurin, taiteiden, tradition, kielten ja viestinnän sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian monitieteiseen tutkimukseen ja koulutukseen
  • on valtakunnallisesti vahva ja omaleimainen ihmistieteisiin keskittyvä yksikkö
  • erottuu profiilillaan muista yliopistoista
  • sijoittuu vahvasti yliopiston painoaloille
  • tekee yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja koulutusta
  • on nykyaikainen ja suosittu opiskelupaikka 
  • kuuluu alojensa johtaviin ja tehokkaimpiin koulutusyksiköihin Suomessa 
  • valmistaa sekä selkeästi määriteltyihin ammatteihin, kuten aineenopettajiksi, toimittajiksi ja sosiaalityöntekijöiksi että alan asiantuntijatehtäviin: tutkimus‐, asiantuntija‐ ja johtotehtäviin sekä yrittäjiksi.

HYTK suomi infographics_2018 1200x800-01.png