16.11.2018

Kognitiotiede on monitieteinen, erilaisia ihmistieteellisiä ja teknisiä aineita yhdistävä tieteenala, jonka tutkimuskohteina ovat mieli, kokemus, ajattelu ja älykkyys. Sen taustalla vaikuttavat mm. tietojenkäsittelytieteet, psykologia, filosofia, sosiologia, antropologia, kielitiede, tekoälytutkimus, neurotieteet, suunnittelun tutkimus sekä taiteen ja kulttuurin tutkimus.

Kognitiotieteen maisteriohjelma (120 op)

Kognitiotieteen maisteriohjelma kouluttaa opiskelijoista monitieteisen ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuunnittelun asiantuntijoita. Kognitiotieteen opiskelu antaa valmiuksia korkeatasoiseen käyttäjätutkimukseen ja vuorovaikutussuunnitteluun liittyviin tuote- ja palvelukehitystehtäviin sekä tällaisten prosessien johtamiseen.

Kognitiotieteen maisteriohjelman opetussuunnitelma 

Kognitiotieteen maisteriohjelman opinnot on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Koulutukseen voi hakeutua alemman soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut.

"Keskiössä on ihmisen kognitiivisten ja emotionaalisten prosessien tutkimus teknologiavuorovaikutuksessa ja teknologiasuunnittelun pohjaaminen tutkimustietoon."

Tutkimus

Keskeisimpiä tutkimusalueitamme ovat teknologian älykkyys, käytettävyys, käyttäjäkokemus, kognitiivinen ergonomia, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, sekä käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Nämä ovat olennainen osa nykyaikaista IT-alan tutkimusta ja osaamista.

Tietoa kognitiotieteen tutkimuksesta tutkimusryhmän Human-Technology Interaction sivulla.

Valmistumisen jälkeen

Valmistuneet opiskelijat työllistyvät kognitiotieteen opinnoista monille eri aloille ja työskentelevät esimerkiksi seuraavilla tehtävänimikkeillä: UX Designer, User Interface Designer, User Researcher, Usability Engineer, IT Specialist, Enterprise Architecture Consultant, Operating Experience Expert, UX Expert ja Development Manager.

Ajankohtaista mediassa