13.12.2017

Opiskelu meillä

Koulutamme akateemisia asiantuntijoita, johtajia ja yrittäjiä yhteiskunnan palvelukseen kaikilla akateemisen koulutuksen tasoilla (kandi-, maisteri- ja tohtorikoulutus) sekä johtamiskoulutuksessa. Tarjoamme myös liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden koulutusta yliopistomme muiden tieteenalojen opiskelijoille. Avance-johtamiskoulutuksemme on yksi maan johtavia MBA-kouluttajia, jolla on toiminnalleen kansainvälinen AMBA-akkreditointi.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritutkintokoulutusta kuudessa opintosuunnassa: taloustiede, johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, viestinnän johtaminen, ympäristöjohtaminen ja yrittäjyys.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa voit opiskella suomen kielellä kandidaatin tutkinnon taloustieteen ja yrityksen taloustieteiden viidessä kandidaattiohjelmassa.

JSBE on monipuolinen, vaikuttava ja tunnettu kauppatieteellisen alan koulutusyksikkö

Maisteritason koulutusta tarjotaan sekä suomeksi että englanniksi. Kauppakorkeakoulussa on viisi suomenkielistä maisteriohjelmaa taloustieteessä ja yrityksen taloustieteissä sekä neljä kansainvälistä englanninkielistä maisteriohjelmaa.

Muiden tiedekuntien opiskelijoille kauppakorkeakoulu tarjoaa perus- ja aineopintotasoisia opintoja kauppaoikeudesta, rahoituksesta, taloustieteestä, henkilöstöjohtamisesta, johtamisesta, laskentatoimesta sekä markkinoinnista.

Suomenkieliset kandidaattiohjelmat

 • Taloustieteen kandidaattiohjelma
 • Yrityksen taloustieteen kandidaattiohjelma, johtamisen opintosuunta
 • Yrityksen taloustieteen kandidaattiohjelma, laskentatoimen opintosuunta
 • Yrityksen taloustieteen kandidaattiohjelma, markkinoinnin opintosuunta
 • Yrityksen taloustieteen kandidaattiohjelma, viestinnän johtamisen opintosuunta

Suomenkieliset maisteriohjelmat

 • Taloustieteen maisteriohjelma
 • Yrityksen taloustieteen maisteriohjelma, johtamisen opintosuunta
 • Yrityksen taloustieteen maisteriohjelma, laskentatoimen opintosuunta
 • Yrityksen taloustieteen maisteriohjelma, markkinoinnin opintosuunta
 • Yrityksen taloustieteen maisteriohjelma, viestinnän johtamisen opintosuunta

 Kansainväliset maisteriohjelmat

 • Master's Degree Programme in Banking and International Finance (BIF)
 • Master’s Degree Programme in Corporate Environmental Management (CEM)
 • Master’s Degree Programme in International Business and Entrepreneurship (IBE) 
 • Master’s Degree Programme in Digital Marketing and Corporate Communication (DMCC)

Tohtoriohjelmat

 • Taloustieteen tohtoriohjelma
 • Yrityksen taloustieteiden tohtoriohjelma