05.06.2018

Opiskelu meillä

Koulutamme akateemisia asiantuntijoita, johtajia ja yrittäjiä yhteiskunnan palvelukseen kaikilla akateemisen koulutuksen tasoilla (kandi-, maisteri- ja tohtorikoulutus) sekä johtamiskoulutuksessa. Tarjoamme myös liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden koulutusta yliopistomme muiden tieteenalojen opiskelijoille. Avance-johtamiskoulutuksemme on yksi maan johtavia MBA-kouluttajia, jolla on toiminnalleen kansainvälinen AMBA-akkreditointi.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritutkintokoulutusta kuudessa opintosuunnassa: taloustiede, johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, viestinnän johtaminen, ympäristöjohtaminen ja yrittäjyys.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa voit opiskella suomen kielellä kandidaatin tutkinnon taloustieteen ja yrityksen taloustieteiden viidessä kandidaattiohjelmassa.

JSBE on monipuolinen, vaikuttava ja tunnettu kauppatieteellisen alan koulutusyksikkö

Maisteritason koulutusta tarjotaan sekä suomeksi että englanniksi. Kauppakorkeakoulussa on viisi suomenkielistä maisteriohjelmaa taloustieteessä ja yrityksen taloustieteissä sekä neljä kansainvälistä englanninkielistä maisteriohjelmaa.

Muiden tiedekuntien opiskelijoille kauppakorkeakoulu tarjoaa perus- ja aineopintotasoisia opintoja kauppaoikeudesta, rahoituksesta, taloustieteestä, henkilöstöjohtamisesta, johtamisesta, laskentatoimesta sekä markkinoinnista.

Suomenkieliset kandidaattiohjelmat

Suomenkieliset maisteriohjelmat

 Kansainväliset maisteriohjelmat

Tohtoriohjelmat