09.10.2018

Kauppakorkeakoulu

 

Asiantuntijuutta ja tulevaisuuden osaajia vastuulliseen liiketoimintaan, digitaaliseen liiketoimintaan ja talouteen sekä päätöksentekoa tukevaan ja arvioivaan taloustieteeseen

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu on yksi Jyväskylän yliopiston kuudesta tiedekunnasta. Kauppatieteen opetusta on tarjottu Jyväskylässä vuodesta 1967 alkaen. Korkeatasoisesta tutkimuksestaan ja innovatiivisuudesta oppimisen ja opetuksen kehittämisessä kansainvälisesti tunnetun monialaisen yliopiston osana pyrimme erinomaisuuteen tutkimuksessa ja siihen perustuvassa opetuksessa keskeisillä kauppa- ja taloustieteellisillä aloilla. Oppiaineitamme ovat johtaminen, kauppaoikeus, laskentatoimi, markkinointi, strategia ja yrittäjyys, taloustiede, viestinnän johtaminen ja yritysten ympäristöjohtaminen.

Koulutamme akateemisia asiantuntijoita, johtajia ja yrittäjiä yhteiskunnan palvelukseen kaikilla akateemisen koulutuksen tasoilla (kandi-, maisteri- ja tohtorikoulutus) sekä johtamiskoulutuksessa. Tarjoamme myös liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden koulutusta yliopistomme muiden tieteenalojen opiskelijoille. Avance-johtamiskoulutuksemme on yksi maan johtavia MBA-kouluttajia, jolla on toiminnalleen kansainvälinen AMBA-akkreditointi.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululla työskentelee reilut 100 henkeä. Opiskelijoita meillä on yhteensä noin 1 500. Kauppakorkeakoulu palvelee monipuolisesti ympäröivää yhteiskuntaa välittämällä tutkimustietoa ja asiantuntijapalveluita tiedeyhteisön ulkopuolelle.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu on:

  • monipuolinen, vaikuttava ja tunnettu kauppatieteellisen alan koulutusyksikkö
  • selkeän profiilin omaava, tuottavuudessa ja laadussa erinomainen tutkimusyksikkö
  • monitieteisen yliopiston kaupallisessa ja innovaatiotoiminnassa aktiivinen ja keskeinen yhteisö