Johtaminen

Johtaminen on tärkeää yhteiskuntien, organisaatioiden ja yksilöiden kehitykselle ja menestykselle. Monipuolisen johtamisosaamisen tarve lisääntyy jatkuvasti.

Johtaminen lähestyy organisaatioiden toimintaa asioiden ja ihmisten johtamisen näkökulmista. Johtamisessa yhdistyvät suunnittelu, päätöksenteko ja ihmisten toiminnan suuntaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työelämän muutokset haastavat jatkuvasti etsimään uusia tapoja johtaa.

Digitaalisuus, uudet tavat järjestää työn tekeminen ja tehdä työtä vaikuttavat organisaation tärkeimpään resurssiin: henkilöstöön. Oppiaineemme painopiste on henkilöstöjohtamisessa. Henkilöstöjohtamisen ilmiöt painottuvat niin tutkimuksessa kuin opetuksessa.

Tut­ki­mus

Tutkimuksessa keskittymme vastuullisuuteen johtamisen sosiaalisissa, taloudellisissa ja eettisissä kysymyksissä. Tutkimme monimuotoisuuden huomiointia johtamisessa, johtamisen, johtajuuuden ja henkilöstöjohtamisen eettisiä haasteita, vastuullisuuskysymyksiä, sekä tarinallisuutta johtamisessa ja strategiatyössä. Tutkimuksemme organisoituu seuraaviin tutkimusryhmiin:

Kou­lu­tus

Työelämälähtöisten ilmiöiden kautta opit laaja-alaisesti ihmisten ja liiketoiminnan hyvää johtamista ja organisaation kehittämistä, jotka ovat organisaation menestyksen perusta. Johtamisesta valmistuneet työllistyvät monipuolisiin henkilöstö-, asiantuntija- ja esimiestehtäviin eri toimialoilla yksityisellä ja julkisella sektorilla.