Kauppaoikeus yhdistää oikeudellisen ja taloudellisen osaamisen

Oikeudellista osaamista omalle alallesi

Kauppaoikeudessa tarkastelemme lainsäädännön vaikutusta yritysten toimintaan ja toimintaympäristöön. Tarkoituksena on tutkia ja antaa tietoa yritystoiminnan eri osapuolten oikeuksista, velvollisuuksista ja oikeudellisista vaihtoehdoista taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jyväskylän yliopiston kauppaoikeuden oppiaineessa korostamme lainsäädännön (kuten vero-, yhteisö- ja työoikeuden) vaikutusta yrityksen toimintaan ja päätöksentekoon. Lisäksi tutkimusalaamme kuuluvat erityisesti viestintä-, tietoyhteiskunta- ja immateriaalioikeus. Järjestämillämme opintojaksoilla saat tukea oman oppiaineesi oikeudellisten ongelmien ratkaisuun - erityisesti opintojaksot sopivat kauppatieteiden, markkinoinnin, viestinnän ja tietotekniikan opiskelijoille.

Tut­ki­mus

Tutkimus Jyväskylän yliopiston kauppaoikeuden oppiaineessa painottuu kahteen pääalueeseen. Lehtori Riitta Ollilan erikoisalaa ovat sananvapaus, yksityisyys- ja tietosuoja, viestintäoikeus sekä tietoyhteiskuntaoikeus, jotka muodostavat ensimmäisen painopistealueemme. Yliopisto-opettaja Mikko Antikaisen tutkimusalueena taas ovat immateriaalioikeudet ja teknologisen kehityksen vaikutukset lainsäädäntöön. Pyrimme tutkimuksellamme antamaan tukea sekä lainsäädännön kehittämiseen että yritysten päätöksentekoon.

Kou­lu­tus

Kauppaoikeus tarjoaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä kauppatieteiden että muiden oppiaineiden opiskelijoille. Meillä on mahdollista suorittaa kunkin opiskelijan omaa pääainetta tukevat perus- ja aineopintokokonaisuudet laajasta kurssivalikoimasta. Kauppaoikeudessa on mahdollista suorittaa myös tilitarkastajatutkintoihin tarvittavat oikeustieteen opinnot, ja lisäksi järjestämme JHT-tutkinnon edellyttämän julkisen hallinnon oikeudellisen sääntelyn opintojakson. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun omien luennoitsijoiden lisäksi kursseja pitävät oman alansa asiantuntijat eri yliopistoista ja työelämästä.