Kauppaoikeus yhdistää oikeudellisen ja taloudellisen osaamisen

Oikeudellista osaamista omalle alallesi

Kauppaoikeudessa tarkastelemme lainsäädännön vaikutusta yritysten toimintaan ja toimintaympäristöön. Tarkoituksena on tutkia ja antaa tietoa yritystoiminnan eri osapuolten oikeuksista, velvollisuuksista ja oikeudellisista vaihtoehdoista taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jyväskylän yliopiston kauppaoikeuden oppiaineessa korostamme lainsäädännön (kuten vero-, yhteisö- ja työoikeuden) vaikutusta yrityksen toimintaan ja päätöksentekoon. Lisäksi tutkimusalaamme kuuluvat erityisesti viestintä-, tietoyhteiskunta- ja immateriaalioikeus. Järjestämämme opintojaksot sopivat erityisesti kauppatieteitä, markkinointia, viestintää ja tietotekniikkaa opiskeleville ja saat meiltä tukea oman oppiaineesi oikeudellisten ongelmien ratkaisuun.

Tut­ki­mus

Jyväskylän yliopiston kauppaoikeudessa tutkimuksemme painottuvat kahteen pääalueeseen. Ensimmäinen painopistealue tulee sananvapaudessa, yksityisyys- ja tietosuojassa, viestintäoikeudessa sekä tietoyhteiskuntaoikeudessa, jotka ovat lehtori Riitta Ollilan erikoisalaa. Yliopisto-opettaja Mikko Antikainen painottaa taas tutkimuksessa immateriaalioikeuksia ja teknologisen kehityksen vaikutusta lainsäädäntöön. Pyrimme tutkimuksellamme antamaan tukea sekä lainsäädännön kehittämiseen että yritysten päätöksenteolle.

Kou­lu­tus

Kauppaoikeus tarjoaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä kauppatieteiden että muiden oppiaineiden opiskelijoille. Meillä on mahdollista suorittaa perus- ja aineopintokokonaisuudet laajasta kurssivalikoimasta, jotka tukevat kunkin opiskelijan omaa pääainetta. Kauppaoikeudessa on mahdollista suorittaa tilitarkastajatutkintoihin tarvittavat oikeustieteen opinnot ja lisäksi järjestämme JHT-tutkinnon edellyttämän julkisen hallinnon oikeudellisen sääntelyn opintojakson. Omien luennoitsijoiden lisäksi kursseja pitävät oman alansa asiantuntijat eri yliopistoista ja työelämästä.