Laskentatoimi esittäytyy

Laskentatoimi on yritysten ja organisaatioiden taloudellisen tiedon tuottamista, raportointia ja hyödyntämistä johtamisessa sekä päätöksenteossa. Meillä opetuksen ja tutkimuksen painopisteinä ovat ulkoinen laskentatoimi, tilintarkastus, johdon laskentatoimi sekä yritysrahoitus. Opetushenkilöstömme laaja osaaminen ja aktiivinen tutkimustoiminta tukevat monipuolista opetustarjontaamme.

Taloustietoa menestyksen tueksi

Toimimme vahvasti yhteistyössä laskentatoimen tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän kanssa. Meillä vierailee vuosittain useita laskentatoimen luennoitsijoita ja tutkijoita muista yliopistoista sekä yrityselämästä.

Tut­ki­mus

Laskentatoimen tutkimus on poikkitieteellistä. Tutkimme laskentatoimen eri osa-alueita. Kiinnostuksenkohteemme liittyvät usein laskentatoimen ja muiden tieteenalojen - kuten organisaatioteorian, sosiologian ja informaatioteknologian - rajapintoihin.

Tutustu tutkimusryhmäämme.

Kou­lu­tus

Laskentatoimea voi opiskella pääaineena ja sivuaineena kandidaatti- ja maisteritasolla. Laskentatoimen opetuksessa painottuvat ulkoinen ja johdon laskentatoimi, tilintarkastus sekä yritysrahoitus. Opintomme antavat opiskelijoille monipuoliset ja ajantasaiset valmiudet toimia laskentatoimen vaativissa asiantuntijatehtävissä. Tilintarkastusalasta kiinnostuneiden opiskelijoiden suositellaan huomioivan tilintarkastustutkinnon vaatimukset opintojen suunnittelussa.