Monipuolisia markkinoinnin asiantuntijoita

Digitaalisen ja kuluttajamarkkinoinnin tulevaisuuden osaajia.

Markkinointi ja sen merkitys organisaatioille on muuttunut voimakkaasti erityisesti teknologian kehityksen johdosta muuttaen asiakaskäyttäytymistä ja markkinoinnin prosesseja. Tänä päivänä markkinointi nähdään kannattavien asiakassuhteiden hallintana, jolla on keskeinen rooli organisaation strategiassa. Markkinoinnin ammattilaisen tehtävänä on toimia organisaation ja sen asiakkaiden välillä - tavoitteena ymmärtää syvällisesti asiakkaita, heidän käyttäytymistä ja tarpeita. Tämä mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehityksen, organisaation kasvun ja menestyksen.

Markkinoinnin oppiaineessa keskitymme kuluttajamarkkinointiin, organisaatioiden väliseen markkinointiin sekä palvelujen markkinointiin. Painotamme erityisesti digitalisaation vaikutusten ymmärtämistä asiakkaiden käyttäytymiselle – esimerkiksi verkko-ostamisen ja sosiaalisen median muodoissa – sekä organisaatioiden myynti- ja markkinointistrategioille.

Tut­ki­mus

Markkinoinnin tutkimuksen painopistealueet ovat digitaalinen markkinointi, kuluttajamarkkinointi, markkinoinnin vastuullisuus ja eettisyys. Tutkimus on luonteeltaan empiiristä. Markkinoinnin tutkimusta tehdään kolmessa toisiaan täydentävässä ja poikkitieteellisessä tutkimusryhmässä:

Kou­lu­tus

Markkinoinnin opinnot antavat valmiudet asiakaslähtöisen liiketoimintastrategian analyyttiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen, asiakkaiden käyttäytymisen ja arvojen selvittämiseen sekä tämän pohjalta tapahtuvaan markkinoinnin kilpailukeinojen kehittämiseen ja soveltamiseen. Opetuksen painopisteet ovat digitaalinen markkinointi, asiakas- ja kuluttajakäyttäytyminen ja markkinoinnin johtaminen.