Taloustiede - päätöksentekoa tukevaa ja arvioivaa taloustiedettä

Koulutamme Sinusta tulevaisuuden talouden asiantuntijan.

Taloustieteessä tarkastelemme, miten yksittäiset ihmiset tai yritykset tekevät taloudellisia valintoja eri tilanteissa ja minkälaisen kokonaisuuden eri toimijoiden päätökset ja valinnat yhdessä muodostavat. Taloustieteessä arvioimme taloudellisten toimijoiden päätöksiin vaikuttavia tekijöitä ja kannustimia sekä toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tutkimme myös markkinoiden sekä koko kansantalouden ja maailmantalouden toimintaa. Tieteenalana taloustieteellä on pitkät perinteet, aikaisemmin kansantaloustieteenä tunnettua oppiainetta on opetettu Jyväskylän yliopistossa jo vuodesta 1971. Nykyaikaisessa tiedejaottelussa taloustiede sijoittuu liiketaloustieteiden ja yhteiskuntatieteiden rajapintaan.

Tut­ki­mus

Olemme profiloituneet sekä kansallisesti että kansainvälisesti korkealaatuisen politiikka-relevantin taloustieteellisen tutkimuksen tekijänä. Pyrkimyksemme on tukea tutkimusperusteista talous- ja yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa. Tutkimusta tehdään seuraavissa tutkimusryhmissä:

Kou­lu­tus

Tarjoamme laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta taloustieteen opintosuunnassa (kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriohjelma), englanninkielisessä Master’s Degree Programme in Banking and International Finance –maisteriohjelmassa sekä vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia muiden opintosuuntien opiskelijoille.