Viestinnän johtaminen

Kaikki viestivät - harva johtaa.

Viestinnän johtaminen edistää organisaation kannattavuutta ja toimintaa kehittämällä strategisesti mainetta ja sidosryhmäsuhteita. Sosiaalisen ja reaaliaikaisen median myötä eri sidosryhmien kasvaneet odotukset haastavat organisaatiot yhä läpinäkyvämpään ja vuorovaikutteisempaan viestintään dynaamisessa toimintaympäristössä. Tarve viestinnän johtamisen osaamiselle on kasvanut. Viestinnän johtamiseen kuuluvat sisäinen työyhteisöviestintä sekä ulkoinen sidosryhmätyö jo tunnistettujen ja potentiaalisten sidosryhmien kanssa.

Koulutamme viestinnän huippuosaajia vastaamaan uusien digitaalisten toimintaympäristöjen luomiin haasteisiin.

Tut­ki­mus

Viestinnän johtamisessa tutkimuksemme painottuu dynaamisiin sidosryhmäsuhteisiin ja organisaation aineettomiin pääomiin, erityisesti digitaalisissa toimintaympäristöissä.

Viestinnän johtaminen sijoittuu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Digital Marketing & Communication - tutkimusryhmään. Johdamme oppiaineessa parhaillaan isoa TEKES-rahoitteista tutkimusprojektia sisältömarkkinoinnin logiikasta.

Kou­lu­tus

Viestinnän johtamisen opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet avoimen ja vuorovaikutuksellisen viestinnän kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen organisaatioiden toiminnassa ja johtamisessa.

Viestinnän johtamisen opinnot valmistavat opiskelijoita viestinnän ammattilaisen uralle yrityksissä, julkisella sektorilla, järjestöissä, tutkimusyhteisöissä, viestintätoimistoissa tai itsenäisinä konsultteina. Viestinnän johtamisesta valmistunut voi myös perustaa oman viestintäyrityksen: Kauppalehden vertailun mukaan1 vuonna 2017 viestintäala oli neljänneksi kannattavin yritysala Suomessa.

1 Näillä aloilla yrittäjä kerää parhaat voitot (Kauppalehti 17.10.2017)